Đến nội dung


Chú ý

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trinh đăng ký thành viên, hoặc đã đăng ký thành công nhưng không nhận được email kích hoạt, hãy thực hiện những bước sau:

  • Đăng nhập với tên và mật khẩu bạn đã dùng kể đăng ký. Dù bị lỗi nhưng hệ thống đã lưu thông tin của bạn vào cơ sở dữ liệu, nên có thể đăng nhập được.
  • Sau khi đăng nhập, phía góc trên bên phải màn hình sẽ có nút "Gửi lại mã kích hoạt", bạn nhấn vào nút đó để yêu cầu gửi mã kích hoạt mới qua email.
Nếu bạn đã quên mật khẩu thì lúc đăng nhập hãy nhấn vào nút "Tôi đã quên mật khẩu" để hệ thống gửi mật khẩu mới cho bạn, sau đó làm theo hai bước trên để kích hoạt tài khoản. Lưu ý sau khi đăng nhập được bạn nên thay mật khẩu mới.

Nếu vẫn không đăng nhập được, hoặc gặp lỗi "Không có yêu cầu xác nhận đang chờ giải quyết cho thành viên đó", bạn hãy gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ.
---
Do sự cố ngoài ý muốn, tất cả bài viết và thành viên đăng kí sau ngày 08/08/2019 đều không thể được khôi phục. Những thành viên nào tham gia diễn đàn sau ngày này xin vui lòng đăng kí lại tài khoản. Ban Quản Trị rất mong các bạn thông cảm. Mọi câu hỏi hay thắc mắc các bạn có thể đăng vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để được hỗ trợ. Ngoài ra nếu các bạn thấy diễn đàn bị lỗi thì xin hãy thông báo cho BQT trong chủ đề Báo lỗi diễn đàn. Cảm ơn các bạn.

Ban Quản Trị.


chanhquocnghiem

Đăng ký: 27-09-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Xác suất để số không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau

12-04-2021 - 21:38

Bài toán: Tập $S$ gồm các số tự nhiên có $6$ chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số $0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8$. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập $S$. Tính xác suất để số được chọn không có hai chữ số chẵn đứng cạnh nhau.

Nhờ mọi người giải chi tiết bài trên giúp mình.

Xét $2$ trường hợp :

1) Số được chọn có $4$ chữ số lẻ, $2$ chữ số chẵn :

   - Xếp $4$ chữ số lẻ thành một hàng ngang sao cho giữa chúng và 2 đầu có $5$ chỗ trống ($4!$ cách)

     a) Có chữ số $0$ :

       - Chọn $2$ chữ số chẵn trong đó có chữ số $0$ ($4$ cách)

       - Chọn chỗ trống và điền chữ số $0$ vào ($4$ cách)

       - Điền chữ số chẵn còn lại ($4$ cách)

     b) Không có chữ số $0$ :

       - Chọn $2$ chữ số chẵn khác $0$ trong $4$ chữ số ($6$ cách)

       - Điền $2$ chữ số đó vào ($20$ cách)

 

2) Số được chọn có $3$ chữ số lẻ, $3$ chữ số chẵn :

   - Chọn $3$ chữ số lẻ ($4$ cách)

   - Xếp $3$ chữ số lẻ đó thành một hàng ngang sao cho giữa chúng và 2 đầu có $4$ chỗ trống ($3!$ cách)

     a) Có chữ số $0$ :

       - Chọn $3$ chữ số chẵn trong đó có chữ số $0$ ($6$ cách)

       - Chọn chỗ trống và điền chữ số $0$ vào ($3$ cách)

       - Điền $2$ chữ số chẵn còn lại ($6$ cách)

     b) Không có chữ số $0$ :

       - Chọn $3$ chữ số chẵn khác $0$ trong $4$ chữ số ($4$ cách)

       - Điền $3$ chữ số đó vào ($24$ cách)

 

Xác suất cần tính : $\frac{4!(4^3+120)+4.3!(6.3.6+4.24)}{8.P_8^5}=\frac{97}{560}$.

 

    
 


Trong chủ đề: tìm m để hàm số sau xác định trên [1,3]

12-04-2021 - 20:06

tìm m để hàm số sau xác định trên [1,3]:

$y=\sqrt{1-\left |2x^{2}+mx+m+15 \right |}$

 

Hàm số đã cho xác định trên $[1;3]\Leftrightarrow -1\leqslant 2x^2+mx+m+15\leqslant 1,\forall x\in \left [ 1;3 \right ]$

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}2x^2+mx+m+16\geqslant 0,\forall x\in\left [ 1;3 \right ]\\2x^2+mx+m+14\leqslant 0,\forall x\in\left [ 1;3 \right ] \end{matrix}\right.\Leftrightarrow m=-8$.
 


Trong chủ đề: Tích phân I = $\int_{0}^{2}G(x)f(x)dx$

12-04-2021 - 16:34

Cho hai hàm số liên tục $f(x)$ và $g(x)$ có nguyên hàm lần lượt là $F(x)$ và $G(x)$ trên [0;2]. Biết $F(0)=0, F(2)=1, G(2)=1$ và$\int_{0}^{2}F(x)g(x)dx=3$ , Tính tích phân hàm I = $\int_{0}^{2}G(x)f(x)dx$

Đặt $u=G(x)$ ; $v=F(x)$. Ta có :

$\int_{0}^{2}G(x)f(x)dx=\int_{0}^{2}udv=uv\Bigg|_0^2-\int_{0}^{2}vdu=F(x)G(x)\Bigg|_0^2-\int_{0}^{2}F(x)g(x)dx=1-3=-2$

 


Trong chủ đề: $a^{a}+1;a^{a^{a}}+1;a^{a^{a^{a}}}+1;...$

12-04-2021 - 09:40

CMR nếu $a$ là số tự nhiên chẵn thì mỗi số hạng của dãy số $a^{a}+1;a^{a^{a}}+1;a^{a^{a^{a}}}+1;...$ đều không chia hết cho một số lẻ bất kì

Thử chọn $a=2$ :

$a^a+1=5$ (chia hết cho $5$)

$a^{a^a}+1=17$ (chia hết cho $17$)

................................

................................

Và nếu chọn "số lẻ bất kỳ" là $1$ thì sao nhỉ ??? ---> đề sai !
 


Trong chủ đề: Định $\lambda,m$ để $(\!{\rm P...

12-04-2021 - 09:23

(Bài   tập   về   nhà)      Cho   $(\!{\rm P}\!)$   qua   ${\rm M}(-1, 1\,/\,3, 0)$   và   có   $\vec{n_{{\rm p}}}= (2, 3, m)$   và   $(\!{\rm Q}\!)$   qua   ${\rm A}(-3, 2, 1),$    ${\rm B}(1, 3, -4),$    ${\rm C}(3, -1, \lambda)$     .

 

a/ Định  $\lambda, m$  để  $(\!{\rm P}\!)$  song song với  $(\!{\rm Q}\!)$

 

b/ Định hệ thức giữa  $\lambda$  và  $m$  để  $(\!{\rm P}\!)$  vuông góc với  $(\!{\rm Q}\!)$

$\overrightarrow{AB}=(4;1;-5)$ ; $\overrightarrow{BC}=(2;-4;\lambda +4)$$\Rightarrow \overrightarrow{n_Q}=(\lambda -16;-4\lambda -26;-18)$

 

a) $(P)//(Q)\Rightarrow \frac{\lambda -16}{2}=\frac{-4\lambda -26}{3}=\frac{-18}{m}\Rightarrow \left\{\begin{matrix}\lambda =-\frac{4}{11}\\m=\frac{11}{5} \end{matrix}\right.$

 

b) $(P)\perp (Q)\Leftrightarrow \overrightarrow{n_P}\perp \overrightarrow{n_Q}\Leftrightarrow 2(\lambda -16)+3(-4\lambda -26)-18m=0\Leftrightarrow 5\lambda +9m+55=0$.