Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tuananh2107

Đăng ký: 27-09-2013
Offline Đăng nhập: 31-12-2013 - 16:21
***--

Chủ đề của tôi gửi

Toán 8

13-12-2013 - 18:43

CHo tam giac ABC vuong tai A.Goi D,E lan luot la trung diem Ab va BC.Tren tia doi cua tia DE lay F sao cho DF=DE
 
a.Cm tu giac ACEF la hinh binh hanh
b.Cm tu giac AEBF la hinh thoi
c.CF cắt AE va AB lan luot tai M va K,tia DM cat AC tai N.Chung minh ADEN la hinh chu nhat
d.C.m KB=4KD

Cho $0^{\circ}< 90^{\circ}$. Tìm giá trị nh...

02-10-2013 - 19:37

Bài 1: Cho $0^{\circ}< 90^{\circ}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:

1.A= $\sin^{4}x + \cos ^{4}x$

2.D= $\tan ^{2}x + \cot ^{2}x$

Bài 2: Cho $\Delta ABC$ ABC vuông tại A. Chứng minh rằng:

1.$\sin ^{2007}\widehat{B} + \cos \widehat{B}< \frac{5}{4}$

2. $\sin ^{2007}\widehat{B} + \cos ^{2008}\widehat{B}< 1$

 

 


$A= \sin^{4}x + \cos ^{4}x$

02-10-2013 - 19:25

Bài 1: Cho $0^{\circ}< x <90^{\circ}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau:
1.$A= \sin^{4}x + \cos ^{4}x$
2.$D= \tan ^{2}x + \cot ^{2}x$
Bài 2: Cho $\bigtriangleup ABC$ vuông tại A. Chứng minh rằng:
1.$\sin ^{2007}\widehat{B} + \cos \widehat{B}< \frac{5}{4}$
2. $\sin ^{2007}\widehat{B} + \cos ^{2008}\widehat{B}< 1$

 


Cho tam giác ABC vuông tại A. Chứng minh: sin^{2007}B + cosB /ge $\...

01-10-2013 - 22:31

Cho tam giác ABC có góc A = $60^{\circ}$ và I là tâm đường tròn nội tiếp. Trên các tia BA, CA theo thứ tự lấy cấc điể E, F sao cho BE = CF = BC. Chứng minh 3 điểm I, E, F thẳng hàng


$\sum\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1...

27-09-2013 - 22:54

$M=\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+...+\frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}$