Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


haibara4869

Đăng ký: 28-09-2013
Offline Đăng nhập: 19-04-2014 - 16:30
-----

#483357 CMR $\sum \frac{4+\sqrt{x}}{4-x...

Gửi bởi haibara4869 trong 15-02-2014 - 23:26

Giúp mình mấy bài này với!!!

Bài 1: Cho $ x,y,z > 0$ và $x+y+z=3$. CMR $\sum \frac{4+\sqrt{x}}{4-x}\geqslant 5$.

Bài 2: Cho $x+y+z=0$. Tìm max $M = \sum \frac{x+1}{x^2+3}$.

Bài 3: Cho $a,b,c>0$ và $\left |a-b \right | + \left | b-c \right | + \left | c-a \right | +3 \sqrt[3]{abc} = 1$.

          CM $a\sqrt{bc}+b\sqrt{ca}+c\sqrt{ab}\leqslant \frac{1}{3}$.

Thanks trước nha!!!
#457110 Giải phương trình $ \sqrt[3]{x^2-2x+5} + 5 = \sqrt...

Gửi bởi haibara4869 trong 12-10-2013 - 16:15

Giải phương trình $\sqrt[3]{x^2-2x+5} + 5 = \sqrt{x-2} +2x$