Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


haibara4869

Đăng ký: 28-09-2013
Offline Đăng nhập: 19-04-2014 - 16:30
-----

Chủ đề của tôi gửi

$ \vec{MA} + 3\vec{MB} = 0 $

22-02-2014 - 20:54

Có bài này

Cho $ 2x-y-1=0 (\Delta)$ và $4x+3y-7=0 (\Delta ')$. Viết phương trình đường thẳng $d$ qua $M(1;-1)$ cắt $(\Delta )$ và $(\Delta ')$ tại $ A, B$ sao cho $\vec{MA}+3\vec{MB}=\vec{0}$.


CMR $\sum \frac{4+\sqrt{x}}{4-x}...

15-02-2014 - 23:26

Giúp mình mấy bài này với!!!

Bài 1: Cho $ x,y,z > 0$ và $x+y+z=3$. CMR $\sum \frac{4+\sqrt{x}}{4-x}\geqslant 5$.

Bài 2: Cho $x+y+z=0$. Tìm max $M = \sum \frac{x+1}{x^2+3}$.

Bài 3: Cho $a,b,c>0$ và $\left |a-b \right | + \left | b-c \right | + \left | c-a \right | +3 \sqrt[3]{abc} = 1$.

          CM $a\sqrt{bc}+b\sqrt{ca}+c\sqrt{ab}\leqslant \frac{1}{3}$.

Thanks trước nha!!!


Tìm min, max

13-10-2013 - 07:51

Tìm min, max của $$ y = x + \sqrt{x^2+\frac{1}{x}} $$


Giải phương trình $ \sqrt[3]{x^2-2x+5} + 5 = \sqrt{x-2...

12-10-2013 - 16:15

Giải phương trình $\sqrt[3]{x^2-2x+5} + 5 = \sqrt{x-2} +2x$