Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


khonggiohan

Đăng ký: 29-09-2013
Offline Đăng nhập: 01-02-2018 - 22:42
-----

Chủ đề của tôi gửi

$P=x^{2}+y^{2}+x+y+8\sqrt{4-x-y}$

31-05-2015 - 08:48

cho các số thực không âm x,y thỏa mãn x2+y2+(3x-2)(y-1)=0.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:                                                  $P=x^{2}+y^{2}+x+y+8\sqrt{4-x-y}$


S=$\sqrt{}\frac{{1-x}}{{1+x...

20-07-2014 - 20:40

 cho x,y,z là các số thực không âm thỏa mãn điều kiện x+y+z=1.

Tìm max , min của S=$\sqrt{}\frac{{1-x}}{{1+x}}+\sqrt{\frac{1-y}{1+y}}+\sqrt{\frac{1-z}{1+z}}$


$\frac{1}{x(1-y)}+\frac{1}{y(1-z)...

17-07-2014 - 17:41

 Cho $x,y,z$ là các số thực thuộc khoảng $(0;1)$.CMR
\begin{equation}\frac{1}{x(1-y)}+\frac{1}{y(1-z)}+\frac{1}{z(1-x)}\geq \frac{3}{xyz+(1-x)(1-y)(1-z))} \label{eq:1}\end{equation}

$A=(x+y+z)(\frac{1}{x}+\frac{1}{y...

17-07-2014 - 17:33

cho $x,y,z\epsilon \sqsubset 1;2\sqsupset$ .Tìm Max :

$A=(x+y+z)(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z})$


$\sqrt{ab+1}+\sqrt{bc+1}+\sqrt{ca+1}...

10-07-2014 - 14:44

 cho 3 số thức dương a,b,c thuộc đoạn [a:b] mà $\beta -\alpha \leq 2$ .CMR

$\sqrt{ab+1}+\sqrt{bc+1}+\sqrt{ca+1}> a+b+c$