Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Ruffer

Đăng ký: 06-10-2013
Offline Đăng nhập: 21-12-2014 - 17:34
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: 8.Xét bảng 4x4 ô vuông người ta chia đều mỗi ô 1 trong 2 số 1 hoặc -1 sao...

17-09-2014 - 21:20

5. Xét $n$ đấu thủ(cầm quân trắng chẳng hạn)

+) Với người thứ nhất có $2n-1$ cách chọn đối thủ và còn $2n-2$ người chưa đấu

+) Với người thứ $2$ có $2n-3$ cách chọn đối thủ và còn $2n-4$ người chưa đấu

.

.

+) Với người thứ $n$ chỉ còn lại duy nhất $1$ cách chọn đồi thủ

Vậy số cách chọn là $1.3.5....(2n-1)$ cách sắp đặt

A-Q:)

p/s:đừng đăng nhiều bài 1 lúc nhé bạn, có thể bị khóa bài á

vâng,cảm ơn ạ.Ở phần tổ hợp này thì có sách nào hay để học không ạ 


Trong chủ đề: 1.Cho X={1;2;3...;2009} và 2 tập con A,B có tổng số phần tử...

27-08-2014 - 16:57

NX :

* $A=\{1,\ 4,\ 9,\ 16,\ 25\}$ là các SCP trong $X$ nên có 2 số có tích là SCP.

* $B=\{2,\ 8,\ 18\}$ 2 số bất kì trong $B$ có tích là SCP.

* $C=\{(3,\ 12)\ ;\ (5,\ 20)\ ;\ (6,\ 24)\}$ là các cặp 2 số có tích là SCP.

 

Gọi $Y$ là tập con gồm 17 phần tử bất kì của X. Ta chỉ có 4 TH sau đây :

* Nếu $Y$ có chứa 2 phần tử bất kì trong $A$ hoặc trong $B$ thì sẽ có 2 phần tử có tích là SCP.

* Nếu $Y$ chứa tối đa 1 phần tử trong $B$ và không có phần tử nào trong $A$ thì chắc chắn sẽ có chứa cặp số trong $C$ nên có tích là SCP.

* Nếu $Y$ chứa tối đa 1 phần tử trong $A$ và không có phần tử nào trong $B$ thì chắc chắn sẽ có chứa cặp số trong $C$ nên có tích là SCP.

* Nếu $Y$ chứa duy nhất 1 phần tử trong $A$ và duy nhất 1 phần tử trong $B$ thì chắc chắn sẽ có chứa cặp số trong $C$ nên có tích là SCP.

Vậy trong mọi TH ta đều có (đpcm).

http://diendantoanho...au-theo-2-cách/,


Trong chủ đề: Chứng minh rằng ko thể biểu diễn bất kì 1 số nguyên tố thành tổng của 2 s...

26-08-2014 - 19:29

thế 13=$2^2+3^2$ thì sao

"theo 2 cách" bạn nhé


Trong chủ đề: 1.Cho X={1;2;3...;2009} và 2 tập con A,B có tổng số phần tử...

25-08-2014 - 21:25

 

 

 
5.
Đặt $A=\left \{ a_1,a_2,...,a_p,c_1,c_2,...,c_m \right \};B=\left \{ b_1,b_2,...,b_q,c_1,c_2,...,c_m \right \}$
 
Trong đó những phần tử $a_i\neq b_i$
 
Khi đó 
 
$|A\cup B|=m;|A|+|B|-|A\cap  B|=m+p+m+q-(m+p+q)=m$
 
Nên ta có đpcm

 

$|A\cup B|$ phải bằng p+q và $|A\cap  B|$ bằng m chứ nhỉ ? cái bài này thầy giáo mình có (Nguyên lý thêm bớt) gì đó 


Trong chủ đề: 1.Cho X={1;2;3...;2009} và 2 tập con A,B có tổng số phần tử...

25-08-2014 - 20:34

 

1. Đặt

 

$A=\left \{ a_1,a_2,...,a_p \right \};B=\left \{ b_1,b_2,... ,b_q\right \}$

 
Trong đó $p+q>2010$
 
Xét tập $C=\left \{ c_1,c_2,...,c_q \right \}$ mà $c_i=2010-b_i$ .Dễ thấy $C$ là tập conc của $X$
 
Khi đó ta có $p+q$ số tự nhiên nhỏ hơn $2010$ sau: $a_1,a_2,...,a_p,c_1,c_2,...,c_q$
 
Vì chỉ có $2010$ số tự nhiên nhỏ hơn $2010$ mà $p+q>2010$ nên tồn tại một phần tử của $C$ bằng $A$. Khi đó hiển nhiên có đpcm
 
5.
Đặt $A=\left \{ a_1,a_2,...,a_p,c_1,c_2,...,c_m \right \};B=\left \{ b_1,b_2,...,b_q,c_1,c_2,...,c_m \right \}$
 
Trong đó những phần tử $a_i\neq b_i$
 
Khi đó 
 
$|A\cup B|=m;|A|+|B|-|A\cap  B|=m+p+m+q-(m+p+q)=m$
 
Nên ta có đpcm

 

Bạn đã từng giải rồi à ? hay là áp dụng phần lý thuyết nào để giải ?

 

3) Chém câu $3$

Do $\sqrt{2}+\sqrt{3}\epsilon S=>\frac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}\epsilon S(1)$

Mặt khác $\sqrt{2}+\sqrt{3}\epsilon S;-1\epsilon S=>-(\sqrt{2}+\sqrt{3})\epsilon S=>-(\sqrt{2}+\sqrt{3})^2\epsilon S=>-5-2\sqrt{6}\epsilon S=>10-5-2\sqrt{6}\epsilon S(10\epsilon S)=>5-2\sqrt{6}\epsilon S=>(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2\epsilon S(2)$

Từ $(1)(2)$ ta có $\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}\epsilon S=>\sqrt{3}-\sqrt{2}\epsilon S=>\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}\epsilon S$

$Q.E.D$

A-T :)

Không liên quan nhưng cho mình hỏi bạn lấy bài những này ở đâu thế ???????

Bài tập về nhà bạn ạ :))