Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Ruffer

Đăng ký: 06-10-2013
Offline Đăng nhập: 21-12-2014 - 17:34
-----

Chủ đề của tôi gửi

8.Xét bảng 4x4 ô vuông người ta chia đều mỗi ô 1 trong 2 số 1 hoặc -1 sao cho tổng các...

17-09-2014 - 18:40

1.a)tìm Min Max của $C_{n}^{k}$

   b)q,p thay đổi thỏa mãn p+q=n tìm Max Q=p!.q!

2.$0\leq k\leq n$ cmr $C_{2n+k}^{n}.C_{2n-k}^{n}\leq (C_{2n}^{n})^2$

3.tìm ƯCLN($(C_{n}^{k};C_{n+1}^{k};....C_{n+k}^{k})$

4.từ 1,2,3,...,6 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 cs khác nhau thỏa mãn :

a) tổng 3 cs đầu < tổng 3 cs sau 1 đơn vị

b) 3 cs đầu là độ dài 3 cạnh 1 tam giác

c)số đó chia hết cho 4

5.1 vòng thi đấu cờ vua có 2n ng tham gia.Mỗi người chỉ đấu đúng 1 ván vs 1 người chơi khác.Hỏi có bao nhiêu các sắp xếp đấu

6.cho P=(n+1)(n+2)...2n

         Q=1.3.5....(2n-1)

cmr P chia hết cho Q

7.cho tập A gồm n ptử.Số tập con gồm 4 ptử của A gắp 20 lần số tập con gồm 2 ptử của A.Xác định K thuộc {1;2;...;n} sao cho số tập con có k ptử của A là Max

8.Xét bảng 4x4 ô vuông người ta chia đều mỗi ô 1 trong 2 số 1 hoặc -1 sao cho tổng các số của mỗi hàng,cột bằng 0.Hỏi có bn cách điền số


2.Cho X={1;2;....;16} A là tập con X có tính chất T nếu A không chứa 3 phần t...

04-09-2014 - 19:18

1.Cho X={1;2;...;2014} hỏi có bn phần tử của X là bội của ít nhất 1 trong các số 2,3,5,7

2.Cho X={1;2;....;16} A là tập con X có tính chất T nếu A không chứa 3 phần tử nào đôi 1 nguyên tố cùng nhau

a)chỉ ra tập A gồm 10 phần tử có TC T

b)tìm Max |A|

3.tập M có 22222 phần tử hỏi M có hay không 50 tập con $X_{y}$

a) với mọi x$\in$M đều $\in$ ít nhất 1 trong các tập con Y

b)|$X_{y}$|= 1111 với mọi y=$\overline(1;50)$

c)X_{y}\cap X_{z}=22 với mọi y khác z

4.tìm hiểu kết quả 1 lớp học ta thấy:

1)$> \frac{2}{3}$ học sinh giỏi toán,lý

2)$> \frac{2}{3}$ học sinh giỏi văn,lý

3)$> \frac{2}{3}$ học sinh giỏi văn,sử

4)$> \frac{2}{3}$ học sinh giỏi sử toán
5.cho tập hữu hạn X chọn 50 tập con $X_{1}.....X_{50}$  mỗi tập chứa $> |\frac{X}{2}|$
CMR tồn tại A là tập con của X thỏa mãn |A| $\leq$ $A\cap X_{y}=\o$ với mọi y bằng từ 1->50

 

 

 


1.Cho X={1;2;...;2014} hỏi có bn phần tử của X là bội của ít nhất 1 trong các...

01-09-2014 - 16:33

1.Cho X={1;2;...;2014} hỏi có bn phần tử của X là bội của ít nhất 1 trong các số 2,3,5,7

2.Cho X={1;2;....;16} A là tập con X có tính chất T nếu A không chứa 3 phần tử nào đôi 1 nguyên tố cùng nhau

a)chỉ ra tập A gồm 10 phần tử có TC T

b)tìm Max |A|

3.tập M có 22222 phần tử hỏi M có hay không 50 tập con $X_{y}$ thỏa mãn

a) với mọi x$\in$M đều $\in$ ít nhất 1 trong các tập con Y

b)$|X_{y}|$= 1111 với mọi y=$\overline{1;50}$

c)$X_{y}$ $\cap X_{z}$ =22 với mọi y $\neq$ z

4.tìm hiểu kết quả 1 lớp học ta thấy:

1)$> \frac{2}{3}$ học sinh giỏi toán,lý

2)$> \frac{2}{3}$ học sinh giỏi lý,văn

3)$> \frac{2}{3}$ học sinh giỏi văn,sử

4)$> \frac{2}{3}$ học sinh giỏi sử,toán

CMR lớp đó có h/s giỏi 4 môn

5.cho tập hữu hạn X chọn 50 tập con $X_{1}.....X_{50}$ mỗi tập chứa $> |\frac{X}{2}|$ 

CMR tồn tại A là tập con của X thỏa mãn |A| $\leq$ 5 và $A\cap$X_{y}=\o$   với mọi y bằng từ 1->50


1.Cho X={1;2;3...;2009} và 2 tập con A,B có tổng số phần tử >2010.CMR tồn...

25-08-2014 - 17:43

1.Cho X={1;2;3...;2009} và 2 tập con A,B có tổng số phần tử >2010.CMR tồn tại ít nhất 1 phần tử của A và 1 phần tử của B sao cho chúng có tổng =2010

2.cho S là tập con của R(tập hợp số thưc) thỏa mãn

+Z(tập hợp số nguyên) là tập con của S

+$(\sqrt{2}+\sqrt{3}) \epsilon$ S

+với mọi x;y thuộc S có x+y thuộc S và x.y thuôc S

CMR $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ thuộc S

3.cho X={1;2;3;...;25} CMR với mọi tập con gồm 17 phần tử của X đều chứa 2 phần tử có tích là số chính phương

4.tồn tại hay ko 1 tập gồm 1000 số nguyên dương sao cho khi bỏ 1 phần tử bất kì thì 999 phần tử còn lại chia thành 2 tập con có tổng các phần tử bằng nhau

5.Khí hiệu |X| là số phần tử tập hợp X CMR.|A$\cup$B|=|A|+|B| - |A$\cap$B|


Chứng minh rằng ko thể biểu diễn bất kì 1 số nguyên tố thành tổng của 2 số tự nhiên khá...

24-08-2014 - 15:46

1.cmr ko thể biểu diễn bất kì 1 số nguyên tố thành tổng bình phương của 2 số tự nhiên khác nhau theo 2 cách

2.cho a,b $\epsilon$ N cmr d là số nguyên dương nhỏ nhất thỏa mãn d=ax + by (x,y là số nguyên) thì d là ƯCLN của a,b

3.cmr P là số nguyên tố có dạng 4k+3 thì ko tồn tại x để $x^{2}$ +1 chia hết cho P