Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


smush06

Đăng ký: 07-10-2013
Offline Đăng nhập: 28-11-2015 - 01:08
***--

Chủ đề của tôi gửi

Cho biểu thức $ (2x+\frac{1}{x^{a}}^{n...

24-02-2015 - 19:06

Cho biểu thức $ (2x+\frac{1}{x^{a}}^{n}) $ với n là số nguyên dương
a) Tìm n để số hạng thứ ba trong khai triển theo số mũ giảm dần của 2x ( của biểu thức trên ) không chứa x và tính số hạng ấy.
b) Với giá trị nào của x thì số hạng tìm được tại câu a) bằng số hạng thứ hai trong khai triển theo số mũ giảm dần của $ x^{3} $ của biểu thức $ (1+x^{3})^{30} $

Một lục giác nội tiếp trong đường tròn có 3 cạnh liên tiếp có độ dài bằng 3, ba cạnh li...

24-02-2015 - 18:54

Một lục giác nội tiếp trong đường tròn có 3 cạnh liên tiếp có độ dài bằng 3, ba cạnh liên tiếp có độ dài bằng 5. Xét dây cung chia đa giác thành 2 hình thang, một hình thang có 3 cạnh có độ dài bằng 3, một hình thang có 3 cạnh có độ dài bằng 5. Dây cung này có độ dài $ \frac{m}{n} $ trong đó m và n là 2 số nguyên tố cùng nhau. Tìm m+n.

Cho n là số nguyên dương. Biết 2n có 28 ước dương và 3n có 30 ước dương. Tìm số ước dươ...

24-02-2015 - 18:49

Cho n là số nguyên dương. Biết 2n có 28 ước dương và 3n có 30 ước dương. Tìm số ước dương của 6n

Tìm x,y nguyên dương sao cho $x^{2}+y^{2}+xy$ là số nguyê...

04-02-2015 - 22:47

Tìm x,y nguyên dương sao cho $x^{2}+y^{2}+xy$ là số nguyên tố

chứng minh rằng:

24-01-2015 - 22:33

$\sqrt[3]{ \sqrt[5]{ \frac{32}{5} } - \sqrt[5]{ \frac{27}{5} } } = \sqrt[5]{ \frac{1}{25} } + \sqrt[5]{ \frac{3}{25} } - \sqrt[5]{ \frac{9}{25} }$