Đến nội dung


Thông báo

Thời gian vừa qua do diễn đàn gặp một số vấn đề về kĩ thuật nên thỉnh thoảng không truy cập được, mong các bạn thông cảm. Hiện nay vấn đề này đã được giải quyết triệt để. Nếu các bạn gặp lỗi trong lúc sử dụng diễn đàn, xin vui lòng thông báo cho Ban Quản Trị.


smush06

Đăng ký: 07-10-2013
Offline Đăng nhập: 28-11-2015 - 01:08
***--

Chủ đề của tôi gửi

Cho biểu thức $ (2x+\frac{1}{x^{a}}^{n...

24-02-2015 - 19:06

Cho biểu thức $ (2x+\frac{1}{x^{a}}^{n}) $ với n là số nguyên dương
a) Tìm n để số hạng thứ ba trong khai triển theo số mũ giảm dần của 2x ( của biểu thức trên ) không chứa x và tính số hạng ấy.
b) Với giá trị nào của x thì số hạng tìm được tại câu a) bằng số hạng thứ hai trong khai triển theo số mũ giảm dần của $ x^{3} $ của biểu thức $ (1+x^{3})^{30} $

Một lục giác nội tiếp trong đường tròn có 3 cạnh liên tiếp có độ dài bằng 3, ba cạnh li...

24-02-2015 - 18:54

Một lục giác nội tiếp trong đường tròn có 3 cạnh liên tiếp có độ dài bằng 3, ba cạnh liên tiếp có độ dài bằng 5. Xét dây cung chia đa giác thành 2 hình thang, một hình thang có 3 cạnh có độ dài bằng 3, một hình thang có 3 cạnh có độ dài bằng 5. Dây cung này có độ dài $ \frac{m}{n} $ trong đó m và n là 2 số nguyên tố cùng nhau. Tìm m+n.

Cho n là số nguyên dương. Biết 2n có 28 ước dương và 3n có 30 ước dương. Tìm số ước dươ...

24-02-2015 - 18:49

Cho n là số nguyên dương. Biết 2n có 28 ước dương và 3n có 30 ước dương. Tìm số ước dương của 6n

Tìm x,y nguyên dương sao cho $x^{2}+y^{2}+xy$ là số nguyê...

04-02-2015 - 22:47

Tìm x,y nguyên dương sao cho $x^{2}+y^{2}+xy$ là số nguyên tố

chứng minh rằng:

24-01-2015 - 22:33

$\sqrt[3]{ \sqrt[5]{ \frac{32}{5} } - \sqrt[5]{ \frac{27}{5} } } = \sqrt[5]{ \frac{1}{25} } + \sqrt[5]{ \frac{3}{25} } - \sqrt[5]{ \frac{9}{25} }$