Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


NMDuc98

Đăng ký: 16-10-2013
Offline Đăng nhập: 20-01-2017 - 21:27
****-

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh rằng nếu $1+2^n+4^n$ ( với $n \in \mathbb{N...

31-08-2015 - 15:16

Chứng minh rằng nếu $1+2^n+4^n$ ( với $n \in \mathbb{N}$ ) là số nguyên tố thì $n=3^k$ với $k \in \mathbb{N}$.

 

PS: Cần một lời giải mới!


Chứng minh rằng $PQ$ luôn đi qua một điểm cố định.

31-08-2015 - 14:16

Cho hai dường tròn $(O)$ và $(O')$ cắt nhau tại $A,B$. Đường thẳng $d$ quay quanh $B$ cắt $(O)$ và $(O')$ tại $C,D$ tương ứng. Gọi $M$ là trung điểm $CD$. $AM$ lại cắt $(O')$ tại $P$. Đường thẳng qua $M$ vuông góc với $OM$ cắt $AC$ tại $Q$. Chứng minh rằng $PQ$ luôn đi qua một điểm cố định. 


Chứng minh đường thẳng qua $C$ và vuông góc với $EF$ luôn đi qua mộ...

30-08-2015 - 14:29

Cho $(O)$ là một đường tròn cố định và $A,B$ là hai điểm cố định trên $(O)$ sao cho $A,B,O$ không thẳng hàng. Điểm $C$ di động trên $(O)$ ( $C$ khác $A,B$). Gọi $(O_1), (O_2)$ lần lượt qua $A,B$ và lần lượt tiếp xúc với $BC,AC$ tại $C$. $(O_1)$ cắt $(O_2)$ tại $D~~(D \ne C)$. Đường thẳng $AD$ và $BD$ cắt $(O_2)$ , $(O_1)$ tại $E$ và $F$  $(E,F \ne D)$. Chứng minh đường thẳng qua $C$ và vuông góc với $EF$ luôn đi qua một đường thẳng cố định. 


Cho số nguyên $a$. Chứng minh rằng: Phương trình: $x^4-7x^3+(a+2)x^2-11x...

23-08-2015 - 17:17

Cho số nguyên $a$. Chứng minh rằng:

Phương trình: $x^4-7x^3+(a+2)x^2-11x+a=0$ không thể có nhiều hơn $1$ nghiệm nguyên.


Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2+y^2+z^2+t^2=10.2^{2008}$

23-08-2015 - 17:14

Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2+y^2+z^2+t^2=10.2^{2008}$