Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


raquaza

Đăng ký: 16-10-2013
Offline Đăng nhập: 02-03-2016 - 23:18
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm GTNN của A=$\frac{ab+bc+ca+1}{a+b+c}+...

22-06-2015 - 23:34

Bạn sử dụng bất đẳng thức phụ là $a+b+c \geqslant a^2b^2+b^2c^2+c^2a^2$ với $a^2+b^2+c^2=3$

Khi đó $A\geqslant \frac{ab+bc+ca+1}{a+b+c}+\frac{16}{\sqrt{a+b+c+1}}$

Đặt $t=a+b+c \leqslant 3$, ta có $ab+bc+ca=\frac{t^2-3}{2}$

$\Rightarrow A\geqslant f(t)=\frac{\frac{t^2-3}{2}+1}{t}+\frac{16}{\sqrt{t+1}}=$

Đến đây bạn khảo sát hàm số là ra.

cho mình hỏi cách chứng minh bất đẳng thức phụ trên với.


Trong chủ đề: cho tam giác ABC,A(-3;4). M (7/2;-3/2) là trung điểm BC. D,E là chân đườn...

19-06-2015 - 13:15

gọi I là trung điểm AH suy ra I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ADNE

cm đc MI vuông góc với DE, viết pt MI. gọi N là trung điểm DE $\Rightarrow N,d(I;DE)=IN\Rightarrow I\Rightarrow H$ viết pt BC

gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp $\Delta ABC$ có $\vec{AH}=2\vec{OM}\Rightarrow O$

viết tọa độ tổng quát của B,C theo pt BC

có OA=OB=OC $\Rightarrow B, C$

hi xin lỗi vì em kg tiện vẽ hình

đoạn này $\Rightarrow N,d(I;DE)=IN\Rightarrow I\Rightarrow H$  không tìm đc I đâu


Trong chủ đề: $2\left ( 2x+1 \right )\sqrt{x^2+1}=x\...

13-06-2015 - 22:49

$\Leftrightarrow 2\left ( 2x+1\right )\sqrt{x^{2}+1}=\frac{(x^{2}+1)(2x-1)(2x+1)}{x\sqrt{4x^{2}+3}-1}$

$\Leftrightarrow \sqrt{x^{2}+1}(2x+1)\left [ \frac{(2x-1)\sqrt{x^{2}+1}}{x\sqrt{4x^{2}+3}-1}-2 \right ]=0$

$x=\frac{-1}{2}$ hoặc $\frac{(2x-1)\sqrt{x^{2}+1}}{x\sqrt{4x^{2}+3}-1}=2\Leftrightarrow (2x-1)\sqrt{x^{2}+1}=2\left [ x\sqrt{4x^{2}+3}-1 \right ]\Leftrightarrow (2x-1)\sqrt{x^{2}+1}=2\left [ \frac{(2x-1)(2x+1)(x^{2}+1)}{x\sqrt{4x^{2}+3}+1} \right ]\Leftrightarrow (2x-1)(...)=0\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}$

bla bla

vấn đề là khúc sau không chứng minh dc j cả


Trong chủ đề: Tìm tọa độ A, biết B, C tâm ngoại tiếp I, hình chiếu của M là H

11-06-2015 - 11:24

Cho tam giác ABC có I(2;2) là tâm đường tròn ngoại tiếp, B(-1;-2);C(6;-1), M là trung điểm AC, H là hình chiếu của M lên AB, H thuộc  5x-y-1=0, xH>0. Tìm tọa độ A


Trong chủ đề: $\left\{\begin{matrix} (x+y)(\fra...

01-05-2015 - 21:47

Vì sao $x+y\geq \sqrt{2} vậy bạn $

đoạn này mình nhầm chỉ có $1\leq x^2+y^2\leq 2$