Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


raquaza

Đăng ký: 16-10-2013
Offline Đăng nhập: 02-03-2016 - 23:18
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho ma trận A cỡ m*n. Chứng minh rằng tồn tại ma trận B cỡ N*m khác 0 để AB=0.

11-11-2015 - 15:53

Cho ma trận A cỡ m*n. Chứng minh rằng tồn tại ma trận B cỡ N*m khác 0( ma trận 0) để AB=0.


$\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+y-1}+...

24-06-2015 - 09:15

$\left\{\begin{matrix} \sqrt{2x+y-1}+\sqrt{1-y}=y+2\\\sqrt{x^2-y}+\sqrt{xy-y}=x\sqrt{x} \end{matrix}\right.$


cho tam giác ABC,A(-3;4). M (7/2;-3/2) là trung điểm BC. D,E là chân đường cao hạ từ B,...

19-06-2015 - 08:53

cho tam giác ABC,A(-3;4). M (7/2;-3/2) là trung điểm BC. D,E là chân đường cao hạ từ B,C. DE:4x-3y-6=0. Tìm B,C.


$2\left ( 2x+1 \right )\sqrt{x^2+1}=x\sqrt{4x^2...

13-06-2015 - 11:23

giải ft :

$2\left ( 2x+1 \right )\sqrt{x^2+1}=x\sqrt{4x^2+3}+1$


$a(\frac{1}{3a+b}+\frac{1}{3a+c}...

10-06-2015 - 01:07

CMR với mọi tam giác ABC ta luôn có :

$a(\frac{1}{3a+b}+\frac{1}{3a+c}+\frac{2}{2a+b+c})+\frac{b}{3a+c}+\frac{c}{3a+b}< 2$