Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


nuocmamkhamkham

Đăng ký: 23-10-2013
Offline Đăng nhập: 23-02-2014 - 11:27
-----

Chủ đề của tôi gửi

Giải hệ

21-11-2013 - 16:25

Giải hệ phương trình

(1):x^{3}+ 3x^{2}y+ 3xy^{2}- 26y^{3} =7
(2):x^{2}+ 2xy- 17y^{2}= 11y-x

 


Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

10-11-2013 - 21:18

Cho (T): sqr(x) + sqr (y) - 2x - 2y -7=0 
K(5;1)
Lập phương trình cạnh BC của ABC biết (T) là đường tròn nội tiếp, K là tâm đường tròn ngoại tiếp và đường phân giác trong góc A của tam giác đi qua O,hoành độ A âm

Bất đẳng thức

30-10-2013 - 18:52

Cho a,b,c>0 và (a+B)(b+c)(c+a)=8
Tìm giá trị nhỏ nhất của:
P=(a^4)/(a^3+b^3+16)+(b^4)/(b^3+c^3+16)+(c^4)/(c^3+a^3+16)

phương trình lượng giác

23-10-2013 - 20:09

Giải phương trình
 

(tan x)^2 + (tan 2x)^2 + (tan 3x)^2 =1