Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


mathlike8

Đăng ký: 27-10-2013
Offline Đăng nhập: 02-12-2015 - 12:05
****-

#488354 Đề thi HSG môn toán 12 THPT tỉnh Thanh Hóa 2013-2014

Gửi bởi mathlike8 trong 23-03-2014 - 09:48

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

        THANH HÓA                                                                      Năm học 2013-2014

                                                                                                 LỚP 12 THPT

                                                                                                Ngày thi 20/03/2014

                                                                                         Thời gian làm bài:180 phút

Câu I:Cho hàm số y=$2x^{3}-3mx^{2}+(m-1)x+1$ (1) với đồ thị $(C_{m})$ (m$\in$R)

1) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m=1.

2)Tìm m để đường thẳng y=2x+1 cắt đồ thị $(C_{m})$ tại 3 điểm phân biệt A,B,C sao cho C(0;1) nằm giữa A và B sao cho đoạn thẳng AB có độ dài bằng $\sqrt{55}$.

Câu II:

1. Giải phương trình        $\frac{(cosx+1)(sin2x-sinx-cosx-2)}{sinx(1-2cosx)}=1$

2. Giải hệ phương trình:

                 $\left\{\begin{matrix}5+16.4^{x^2-2y}=(5+16^{x^2-2y}).7^{2y-x^2+2} & \\ x^2+17x+10y+17=2(x^2+4)\sqrt{4y+11} & \end{matrix}\right.$

Câu III:

1. Cho a,b,c là các số thực dương. Tìm GTLN của biểu thức:

  P=$\frac{8a+3b+4(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt[3]{abc})}{1+(a+b+c)^2}$

2.Tìm các giá trị thực của m để hệ bất pt $\left\{\begin{matrix}log_{2}(x+y)\leq 0 & \\ x+y+\sqrt{2xy+m}\geq 1 & \end{matrix}\right.$ có nghiệm thực duy nhất.

Câu IV:

1. Tìm tập hợp tất cả các số tự nhiên có 5 chữ đều khác 0, lấy ngẫu nhiên một số. Tính xác suất để số tự nhiên được lấy ra chỉ có mặt 3 chữ số khác nhau.

2. Trong mp tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD với M,N lần lượt là trung điểm của đoạn AB và BC. Gọi H là chân đường cao kẻ từ B xuống CM. Tìm tọa độ các đỉnh của hình cuông ABCD biết N($-1;-\frac{5}{2}$) , H$(-1;0)$ và điểm D nằm trên dường thẳng (d):x-y-4=0

Câu V:

1. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật có AB=a, AD=b, SA vuông góc với đáy (ABCD) và SA=2a. Gọi M là điểm nằm trên SA sao cho AM=x (0<x<2a). Tính diện tích thiết diện hình chóp cắt bởi mp(MBC). Tìm x theo a để mp(MBC) chia khối chóp thành 2 phần có thể tích bằng nhau.

2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x+y-z+2=0 và hai điểm A(3;4;1), B(7;-4;-3). Tìm điểm M trên (P) sao cho tam giác ABM vuông tại M và có diện tích nhỏ nhất.
#467451 Giải phương trình : 1) $3\sqrt{2\left ( x^3-7x+6 \ri...

Gửi bởi mathlike8 trong 28-11-2013 - 21:53

1)

$1\Leftrightarrow 3\sqrt{2(x^{2}-3x+2)(x+3)}=2((x^{2}-3x+2)+(x+3))$

Đặt $\sqrt{2(x^{2}-3x+2)}=a,\ \sqrt{x+3}=b$ ta được pt: $3ab=a^{2}+2b^{2}$, chia cả 2 vế của pt này cho $b^{2}$ ta tính được tỉ số $\frac{a}{b}$, sau đó tìm ra x
#467406 $\left\{\begin{matrix} 1+x^{2}y^...

Gửi bởi mathlike8 trong 28-11-2013 - 20:59

Chia cả 2 phương trình cho $y^{2}$ ta được:

$\left\{\begin{matrix} 1/y^{2}+x^{2}=5\left ( \frac{x}{y} \right )^{2} & \\ 1/y+x=6\left ( \frac{x}{y} \right )^{2} & \end{matrix}\right.$ $\Leftrightarrow$ $\left\{\begin{matrix}\left ( x+\frac{1}{y} \right )^{2}-2\frac{x}{y}-5\left ( \frac{x}{y} \right )^{2}=0 & \\ \frac{1}{y}+x-6\left ( \frac{x}{y} \right )^{2}=0 & \end{matrix}\right.$

Sau đó đặt $\left\{\begin{matrix} x+\frac{1}{y}=a & \\ \frac{x}{y}=b & \end{matrix}\right.$ ta được hệ pt:

 $\left\{\begin{matrix}a^{2}-2b-5b^{2}=0 \ (1) & \\ a-6b=0 \ (2) & \end{matrix}\right.$

Thế a từ pt 2 thay vào pt 1, giải ra được b=0 hoặc b=1/2. Từ đó tìm ra a, x, y.
#466955 Tìm đa thức P(x) bậc 3 sao cho P(x) chia cho $(x^{2}-5x+4)...

Gửi bởi mathlike8 trong 26-11-2013 - 20:52

Đặt P(x)=$ax^{3}+bx^{2}+cx+d$.

Khi chia P(x) cho $x^{2}-5x+4$ ta sẽ được biểu thức có dạng Q(x).($x^{2}-5x+4$)+$\frac{x}{3}-\frac{2}{5}$. Thay x=1 và x=4 ta được:

 $a+b+c+d=\frac{-1}{15}$

 $64a+16b+4c+d=\frac{14}{15}$

Tương tự khi chia cho $x^{2}-5x+6$, thay x=2, x=3 vào ta được:

 $8a+4b+2c+d=\frac{16}{15}$

và $27a+9b+3c+d=\frac{19}{15}$.

Từ 4 phương trình trên tìm ra a,b,c,d.
#466896 $a_{n+1}=\frac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}(a_...

Gửi bởi mathlike8 trong 26-11-2013 - 16:56

Cho $a_{1}=0, n\epsilon N^{*}.\\ Biết \ a_{n+1}=\frac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)}(a_{n}+1).\\ Tính \ a_{2010}$