Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


deptrai9803

Đăng ký: 29-10-2013
Offline Đăng nhập: 07-01-2014 - 22:40
-----

#475876 $P=\frac{a^3}{\sqrt{1+b^2}}+...

Gửi bởi deptrai9803 trong 06-01-2014 - 22:50

Cho a,b,c>0 và $a^2+b^2+c^2=3$ . Tìm GTNN $P=\frac{a^3}{\sqrt{1+b^2}}+\frac{b^3}{\sqrt{1+c^2}}+\frac{c^2}{\sqrt{1+a^2}}$
#475873 $\frac{a^2}{a+b}+\frac{b^2}...

Gửi bởi deptrai9803 trong 06-01-2014 - 22:47

Cho a,b,c>0 . CM : $\frac{a^2}{a+b}+\frac{b^2}{b+c}+\frac{c^2}{c+a}+\frac{1}{2}(\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca})\geq a+b+c$
#475429 Min A=$\frac{a}{b+2c}+\frac{b}...

Gửi bởi deptrai9803 trong 05-01-2014 - 10:59

Cho $abc=1$ .Tìm Min A=$\frac{a}{b+2c}+\frac{b}{a+2c}+\frac{c}{b+2a}\geq 1$
#473864 Min, Max của $P=x^3+y^3+x^2+y^2-6(x+y)$ ( Sử dụng BBT)

Gửi bởi deptrai9803 trong 29-12-2013 - 22:24

1,Cho x,y thay đổi thỏa mãn : $x+y+xy=x^2+y^2$ .Tìm min, max của $P=x^3+y^3+x^2+y^2-6(x+y)$,