Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


gama

Đăng ký: 22-01-2005
Offline Đăng nhập: 01-12-2005 - 16:44
-----

Chủ đề của tôi gửi

$$a^{n}=b^{n}+c^{n}+d^{n}+2005$...

10-02-2005 - 17:20

Cho $n$ la so tu nhien lon hon 1. Hay tim cac so thoa man phuong trinh sau:
$$a^{n}=b^{n}+c^{n}+d^{n}+2005$$
--------
KCT

Hãy tìm $m$ lớn nhất sao cho mỗi tập hợp đó đều chứa ít nhất 1 bộ số Pythagore

25-01-2005 - 12:52

Chia 100 số tự nhiên đầu tiên thành $m$ tập hợp. Hãy tìm $m$ lớn nhất sao cho mỗi tập hợp đó đều chứa ít nhất 1 bộ số Pythagore

DDTH


Tri Tuyet Doi

25-01-2005 - 11:00

ban hay tim gia tri nho nhat cua tri tuyet doi cua
12^m-5^n


----------------

Tìm giá trị nhỏ nhất của


trong đó m, n lấy giá trị 1,2,3,....

-------
KCT

Day So

23-01-2005 - 16:44

Cho dãy số được xác định bởi công thức: .Tìm các giá trị của a để dãy trên có giới hạn. Nếu có thể bạn hãy tìm giới hạn đó.

DDTH

Bai Toan De Nhat

23-01-2005 - 16:39

tim k lon nhat sao cho
sin(A/2+pi/4)(ha+la can(cos(A/2))>=k la