Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Phan Thi Kim Anh

Đăng ký: 04-11-2013
Offline Đăng nhập: 13-12-2013 - 17:53
*----

Chủ đề của tôi gửi

Hãy nêu cơ chế của quá trình vận chuyển e trong giai đoạn 3 của HHTB

29-11-2013 - 20:34

Nãy giờ không khó giờ đến bài khó

Hãy nêu cơ chế của quá trình vận chuyển e trong giai đoạn 3 của HHTB. Sự tạo thành ATP trong HH diễn ra theo những con đường nào? ATP được sử dụng trong những quá trình sinh lí nào của cây?


Có mấy loại phân tử tín hiệu là hoocmone ostrogene, testoterone, insulin

29-11-2013 - 20:23

1.Giải thích tại sao khi quan sát tế bào gan của một người bệnh dưới kính hiển vi điện tử, người ta nhận thấy hệ thống LNC trơn tăng lên một cách bất thường?

2. Tế bào tiếp nhận thông tin từ môi trường nhờ các thụ thể

a. Có mấy loại thụ thể tế bào 

b. Có mấy loại phân tử tín hiệu là hoocmone ostrogene, testoterone, insulin. Mỗi loại phân tử tín hiệu đó phù hợp với loại thụ thể nào? Vì sao?


Nêu cấu trúc, chức năng của mạng LNC. Giải thích tại sao ở người, các tế bào gan có mạn...

29-11-2013 - 20:09

Nêu cấu trúc, chức năng của mạng LNC. Giải thích tại sao ở người, các tế bào gan có mạng LNC phát triển