Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


trss

Đăng ký: 04-11-2013
Offline Đăng nhập: 05-11-2013 - 19:34
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A= | x-2001| + | x-1 |

04-11-2013 - 22:28

Ta có : $\left | a \right |+\left | b \right |\geq \left | a+b \right |$

Áp dụng vào bài toán $\left | x-2001 \right |+\left | 1-x \right |\geq \left | x-2001+1-x \right |=2000$

Dấu bằng xảy ra khi $(1-x)(x-2001) \geq 0$

nếu làm thế này thì sao:

$|a-b|>=|a |-\left | b | \Rightarrow A\geq \left | x \right |-2001+\left | x \right |-1 \Rightarrow A\geq 2\left | x \right |-2002$


Trong chủ đề: dấu "tương đương" và dấu "suy ra"

04-11-2013 - 22:16

 

các thầy các cô và các bạn cho e hỏi vấn đề đặt dấu suy ra và dấu tương đương khi giải phương trình ví dụ như em có bài tập sau:
giải phương trình $x+1+\frac{2}{x+3}=\frac{x+5}{x+3}$
và lời giải như sau: đk x#-3
$x+1+\frac{2}{x+3}=\frac{x+5}{x+3}\Rightarrow \frac{x^2+4x+5}{x+3}=\frac{x+5}{x+3}\Rightarrow x^2+3x=0 \Rightarrow x=0,x=3$
 ở đây em không hiểu là tại sao lại có dấu "suy ra" thứ nhất mà không phải là dấu "tương đương" chỗ đấy vì từ bước thứ hai ta đâu có làm thay đổi điều kiện của pt trước nó đâu (vẫn còn cái mẫu x+3 mà) và tại sao lại có dấu "suy ra" cuối cùng mà không phải là dấu tương đương hay ngắn gọn là tại sao ta phải dùng dấu "suy ra" cho toàn bài
 
và bài thứ hai như sau $\sqrt{3-x}+x=\sqrt{3-x}+1$
đk x<=3 
$\sqrt{3-x}+x=\sqrt{3-x}+1\Leftrightarrow x=1$
ở đây tại sao là dấu "tương đương" em không hiểu vì theo định lý thì nó đã làm thay đổi điều kiện của phương trình đầu rồi (pt đầu có căn bậc hai phương trình sau đã mất căn)
hay là em đã hiểu sai vấn đề mong các thầy các cô và các bạn giúp em vì vấn đề này em mất ngủ mấy hôm rồi!

 

Ở bài thứ nhất, 2 dấu "suy ra" cuối là đúng, dấu trước là sai

Ở bài thứ hai,dùng dấu "suy ra".