Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


quynh97

Đăng ký: 05-11-2013
Offline Đăng nhập: 10-11-2013 - 10:18
*****

Chủ đề của tôi gửi

tổ hợp

10-11-2013 - 10:17

Cho khai triển (1 + 2x)$^{n}$= $a_{0}+n_{n}x +............+a_{n}x^{4}$ có các hệ thức thỏa mãn: $a_{0}+\frac{a_{1}}{2}+................+\frac{a_{n}}{2^{n}}=4096$. Tìm số lớn nhất trong các số : $a_{0},a_{1},...........a_{n}$


chứng minh đẳng thức

05-11-2013 - 22:08

2C$_{n}^{k}$ + 5C$_{n}^{k+1}$ + 4C$_{n}^{k+2}$ + C$_{n}^{k+3}$ = C$_{n+2}^{k+2}$ + C$_{n+3}^{k+3}$