Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tinh1100174

Đăng ký: 07-11-2013
Offline Đăng nhập: 17-01-2019 - 16:18
*****

#714356 Cho hàm số $y=$ $\sqrt{3}x^{3}+4...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 14-08-2018 - 13:11

thiếu k=- căn 3 nữa ạ

không xảy ra vì không tồn tại tiếp điểm
#714111 Cho hàm số $y=$ $\sqrt{3}x^{3}+4...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 09-08-2018 - 22:52

Hàm số y= $\sqrt{3}x^{3}+4$ có phương trình của tiếp tuyến với đồ thị tạo với trục hoành 1 góc 60 độ là

Gọi k là hệ số góc tiếp tuyến tạo với trục hoành $60^{\circ}$$\Rightarrow k= tan60=\sqrt{3}$

Gọi $M(x_{0};y_{0})$ là tiếp điểm $\Rightarrow y'(x_{0})=k=\sqrt{3}\Leftrightarrow 3\sqrt{3}x_{0}^{2}=\sqrt{3}\Leftrightarrow x_{0}=...\Leftrightarrow y_{0}$ và viết phương trình tiếp tuyến theo công thức
#697921 $\int \frac{dx}{\sqrt{3}.tanx+1...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 07-12-2017 - 18:43

Tính nguyên hàm: $\int \frac{dx}{\sqrt{3}tanx+1}=\int \frac{cosxdx}{\sqrt{3}sinx+cosx}=\frac{1}{2}\int\frac{cosxdx}{\\sin \left ( x+\frac{\pi }{6} \right )}$

đặt $t=x+\frac{\pi }{6}\Rightarrow dx=dt,x=\frac{\pi }{6}-t$

 

$\frac{1}{2}\int\frac{cos\left (\frac{\pi }{6}-t \right )dx}{\\sin t}$ sao đó khai triển cos đến đây bạn tự làm đc rồi
#691834 $\sqrt{x^{2}-x+1}+\sqrt{x^{2...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 29-08-2017 - 22:56

$a=\sqrt{2x^{2}-x+1},b=\sqrt{2x^{2}+4x+1},a,b> 0$ , khi đó $\frac{b^{2}-a^{2}}{5}=x$, thay vào bất phương trình:   

$a+b\geq \sqrt{5\left ( b^{2}-a^{2} \right )}$  và bình phương lên giải thu được $3a\geq 2b$ trả lại ẩn $x$ và giải bình thường
#638229 $\sqrt{x^2+2x+2}+\sqrt{x^2-2x-2}-4-\f...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 05-06-2016 - 11:15

Đặt $t=\sqrt{x^2+2x+2}+\sqrt{x^2-2x-2},t> 0$.

Khi đó: $pt\iff t-4-\frac{4}{t}=0\iff t^2-4t-4=0=> t=2+2\sqrt{2}$.

$\iff \sqrt{x^2+2x+2}+\sqrt{x^2-2x-2}=2+2\sqrt{2}$

sao nữa
#638226 $\sqrt{x^2+2x+2}+\sqrt{x^2-2x-2}-4-\f...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 05-06-2016 - 10:58

$\sqrt{x^2+2x+2}+\sqrt{x^2-2x-2}-4-\frac{4}{\sqrt{x^2+2x+2}+\sqrt{x^2-2x-2}}=0$
#633230 GPT $(\sqrt{7-x^2}-2)(x^2-1)+x^2+(x-1)^2=2$

Gửi bởi Tinh1100174 trong 15-05-2016 - 11:07

Giải phương trình: $(\sqrt{7-x^2}-2)(x^2-1)+x^2+(x-1)^2=2$

chỉ có thể giúp bạn tới đây thôi, nghiệm còn lại bật bốn thuần túy

Hình gửi kèm

  • 12.PNG#633199 ĐỀ THI OLYMPIC CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2016

Gửi bởi Tinh1100174 trong 15-05-2016 - 08:46


 

ĐỀ THI OLYMPIC CHUYÊN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 2016

Ngày 1 (07/05/2016)
Câu 1. Giải hệ phương trình $$\begin{cases}x + y + xy = 3 \\ y^{3} + 13y = 6x^{2} + 8\end{cases}$$

Đây là cách của tôi

Hình gửi kèm

  • 234.PNG#630380 $\left\{\begin{matrix} & \sqrt{xy}+\sqrt{x-...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 30-04-2016 - 19:28

Giải hệ phương trình:

$\left\{\begin{matrix} & \sqrt{xy}+\sqrt{x-2}=x+y-2\\ & xy-2x-y+2=2\sqrt{x-2} \end{matrix}\right.$

Tạm thời giải bằng cách này

Hình gửi kèm

  • Captu1re.PNG#627223 $$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x^2+x+1}-\sq...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 15-04-2016 - 11:16

Giải hệ

$$\left\{\begin{matrix} \sqrt{x^2+x+1}-\sqrt{y^2-y+1}=\sqrt{x^2-xy+y^2} \\ 4(x+1)(xy+y-1)-3x=\sqrt[3]{x^4-x^2} \end{matrix}\right.$$
#625091 Giải hpt: 1. $\left\{\begin{matrix} x^2-y^...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 05-04-2016 - 17:44

bạn giải hộ mình pt sau đi, mình chỉ vướng chỗ đó thôi

nè, tới đó tự bạn giải đc rồi nhé

Hình gửi kèm

  • Capture.PNG#624799 Giải hpt: 1. $\left\{\begin{matrix} x^3-y^...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 04-04-2016 - 18:38

1. $\left\{\begin{matrix} x^3-y^3=7 & \\ x^2-y^3-y=2 & \end{matrix}\right.$

2. $\sqrt{3x+1}=-4x^2+13x-5$

 

1 và 2 đây

câu 3 đề zị đúng rồi, pt(1) phân tích thành nhân tử x-y+1 là xong

Hình gửi kèm

  • Capture.PNG#620699 $x^{2}+5-4\sqrt{2-x}-\sqrt{3+x}=...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 17-03-2016 - 08:00

1a)(1)$\Leftrightarrow$$x^2-1+(4-4\sqrt{2-x})+(2-\sqrt{3+x})=(x-1)(x+1+\frac{16}{4+4\sqrt{2-x}}-\frac{1}{2+\sqrt{3+x}})=0$. ghi cho zui tới đây bí rồi  :icon6:

đây

Hình gửi kèm

  • Capture.PNG#619345 Với $-4< x< 9$ , tìm min của $P = \frac{1...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 09-03-2016 - 17:06

Với $-4< x< 9$ , tìm min của $P = \frac{1}{9-x} + \frac{1}{x+4}$

đây

Hình gửi kèm

  • Capture.PNG#619340 $(x^{2}+x)\sqrt{2x+3}< x^{3}+3x^...

Gửi bởi Tinh1100174 trong 09-03-2016 - 16:47

giải bất phương trình $(x^{2}+x)\sqrt{2x+3}< x^{3}+3x^{2}+x-2$

Bài này chuyển thể từ pt

giải như sau

Hình gửi kèm

  • Capture.PNG