Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Tinh1100174

Đăng ký: 07-11-2013
Offline Đăng nhập: 17-01-2019 - 16:18
*****

Chủ đề của tôi gửi

$(2+\sqrt{3})^{25}+(2-\sqrt{3})^{25...

05-01-2019 - 21:46

Tìm phần dư phép chia $(2+\sqrt{3})^{25}+(2-\sqrt{3})^{25}$ cho 2017


Tính tổng $s$

29-11-2018 - 00:46

TÍnh tổng các số có 3 chữ số khác nhau lập từ $0,1,2,3,4,5,6,8,9$


Tính quảng đường $S$

16-04-2018 - 21:03

Một ô tô xuất phát với vận tốc $v_{1}= 2t+10$ (m/s). Sau khi đi được một khoảng thời gian $t_{1}$ thì bất ngờ gặp chướng ngại vật nên tài xế phanh gấp với vận tốc $v_{2}= 20-4t$  (m/s) và đi thêm một khoảng thời gian $t_{2}$ nữa mới dừng lại. Biết tổng thời gian từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại là 4s. Hỏi xe đi được quãng đường là bao nhiêu mét?


Giải pt: $\left ( \sqrt[5]{3} \right )^{x}+...

07-12-2017 - 07:39

$\left ( \sqrt[5]{3} \right )^{x}+\left ( \sqrt[14]{3} \right )^{x-10}=84$


$X=\left \{ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 \right \}$

04-09-2017 - 19:25

Cho $X=\left \{ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 \right \}$, người ta lập ra hai tập con của X, tập $A\left \{ 0,1,...,n+1 \right \}$ gồm $n+1$ phần tử, tập $B=\left \{ n+1,n+2,...,2n \right \}$ . Từ đó lập một số tự nhiên gồm năm chữ số đôi một khác nhau, trong đó chữ số hàng chục nghìn và hàng nghìn thuộc tập A còn lại thuộc tập B. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên như vậy và số lớn nhất là bao nhiêu.