Đến nội dung


Chú ý

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trinh đăng ký thành viên, hoặc đã đăng ký thành công nhưng không nhận được email kích hoạt, hãy thực hiện những bước sau:

  • Đăng nhập với tên và mật khẩu bạn đã dùng kể đăng ký. Dù bị lỗi nhưng hệ thống đã lưu thông tin của bạn vào cơ sở dữ liệu, nên có thể đăng nhập được.
  • Sau khi đăng nhập, phía góc trên bên phải màn hình sẽ có nút "Gửi lại mã kích hoạt", bạn nhấn vào nút đó để yêu cầu gửi mã kích hoạt mới qua email.
Nếu bạn đã quên mật khẩu thì lúc đăng nhập hãy nhấn vào nút "Tôi đã quên mật khẩu" để hệ thống gửi mật khẩu mới cho bạn, sau đó làm theo hai bước trên để kích hoạt tài khoản. Lưu ý sau khi đăng nhập được bạn nên thay mật khẩu mới.

Nếu vẫn không đăng nhập được, hoặc gặp lỗi "Không có yêu cầu xác nhận đang chờ giải quyết cho thành viên đó", bạn hãy gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ.
---
Do sự cố ngoài ý muốn, tất cả bài viết và thành viên đăng kí sau ngày 08/08/2019 đều không thể được khôi phục. Những thành viên nào tham gia diễn đàn sau ngày này xin vui lòng đăng kí lại tài khoản. Ban Quản Trị rất mong các bạn thông cảm. Mọi câu hỏi hay thắc mắc các bạn có thể đăng vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để được hỗ trợ. Ngoài ra nếu các bạn thấy diễn đàn bị lỗi thì xin hãy thông báo cho BQT trong chủ đề Báo lỗi diễn đàn. Cảm ơn các bạn.

Ban Quản Trị.


5S online

Đăng ký: 10-11-2013
Offline Đăng nhập: 08-04-2021 - 01:14
-----

#725079 $p>6^{n-1}-2^n+1$

Gửi bởi 5S online trong 08-04-2021 - 01:12

Cho số nguyên dương $n\ge 3$ và số nguyên tố p thoả mãn $p>6^{n-1}-2^n+1$. Xét tập hợp S gồm n số nguyên dương có số dư đôi một khác nhau khi chia cho p.

 

CMR tồn tại số nguyên dương c sao cho có đúng hai bộ số $(x,y,z)\in S^3$ có thứ tự, các thành phần phân biệt mà $x-y+z-c$ chia hết cho p.
#661479 $...+\frac{a_{2013}}{1+a_1^2+a_2^2+...+a_...

Gửi bởi 5S online trong 11-11-2016 - 12:19

Cho $a_1;a_2;...;a_{2013}$ với $a_1^2+a_2^2+...+a_{2013}^2=1$.Cmr:
$$\frac{a_1}{1+a_1^2}+\frac{a_2}{1+a_1^2+a_2^2}+...+\frac{a_{2013}}{1+a_1^2+a_2^2+...+a_{2013}^2}< \frac{\sqrt{4026}}{2}$$


#659771 $P=\dfrac{1}{\sqrt{8^x+1}}+...

Gửi bởi 5S online trong 28-10-2016 - 23:59

Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $x^2+y^2+z^2=x^3+y^3+z^3$. Tìm Min

$$P=\dfrac{1}{\sqrt{8^x+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{8^y+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{8^z+1}}$$
#659297 $\sqrt{m^3}(x-1)^2+\dfrac{\sqrt{m...

Gửi bởi 5S online trong 25-10-2016 - 18:20

Tìm $m$ lớn nhất để bpt có nghiệm

$$\sqrt{m^3}(x-1)^2+\dfrac{\sqrt{m}}{(x-1)^2}\le \sqrt[4]{m^3}.\left |\sin \dfrac{\pi x}{2}\right |$$
#657222 $3\sqrt{1+\cot x}(2\sin x+\cos x)=5(3...

Gửi bởi 5S online trong 09-10-2016 - 10:28

Giải pt:

1) $3\sqrt{1+\cot x}(2\sin x+\cos x)=5(3\sin x+\cos x)$

 

2) $2\left ( \sqrt{\sin x}+\sqrt{2}\sin \left ( x+\dfrac{\pi}{4} \right ) \right )=1+\cos 2x$
#657158 $\left\{\begin{matrix}x^3+3x^2y-24xy^2-52y...

Gửi bởi 5S online trong 08-10-2016 - 21:19

$\left\{\begin{matrix}x^3+3x^2y-24xy^2-52y^3+24y^2+3y=1  &  & \\ x^2+4y^2-2xy-4y+1=0  &  &  \end{matrix}\right.$#588970 Cmr $\tan y=1$

Gửi bởi 5S online trong 14-09-2015 - 20:51

Cho $x,y,z\neq \dfrac{\pi}{2}+k\pi$ và $\sin^2 x,\sin^2 y,\sin^2 z$ thứ tự lập thành cấp số cộng, $\sin y\neq 0$, $tan x.tan z=1$.
Cmr $\tan y=1$


#559504 $P=\sum \frac{1}{1+\sqrt[4]{xy}...

Gửi bởi 5S online trong 15-05-2015 - 12:32

Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $x^2+y^2+z^2\le 3$. Tìm Min $P=\sum \frac{1}{1+\sqrt[4]{xy}}$
#557984 $P=ab^2+bc^2+ca^2$

Gửi bởi 5S online trong 05-05-2015 - 21:08

1) Cho $a,b,c\ge 0$ thỏa mãn $a^2+b^2+c^2=3$. Tìm max $P=ab^2+bc^2+ca^2$

 

2) Cho $x,y,z>0$ thỏa mãn $xy+yz+zx=3$. Cmr:
$\sum \frac{1}{1+x^2(y+z)}\le \frac{1}{xyz}$
#470108 $x^{2}\sqrt[4]{2-x^{4}}-1=x^{4...

Gửi bởi 5S online trong 10-12-2013 - 17:17

Giải pt:
1/$48x(x+1)(x^{3}-4)=(x^{4}+8x+12)^{2}$

2/$x+\frac{2\sqrt{2}x}{\sqrt{1+x^{2}}}=1$

3/$\sqrt{x-1}+x-3=\sqrt{2(x-3)^{2}+2x-2}$

4/$x^{2}\sqrt[4]{2-x^{4}}-1=x^{4}-x^{3}$
#470046 Tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$ tm...

Gửi bởi 5S online trong 10-12-2013 - 12:13

Tam giác $ABC$ vuông tại $A$, đường cao $AH$ tm: $AB=CH$. Cmr:
$cosB=\frac{\sqrt{5}-1}{2}$
#469466 $2\sqrt{2x+4}+4\sqrt{2-x}=\sqrt{...

Gửi bởi 5S online trong 07-12-2013 - 18:04

Giải pt:
1/ $2\sqrt{2x+4}+4\sqrt{2-x}=\sqrt{9x^{2}+16}$

2/ $\sqrt[3]{x^{2}}-2\sqrt[3]{x}-(x-4)\sqrt{x-7}-3x+28=0$

3/ $13\sqrt{x-1}+9\sqrt{x+1}=16x$

4/ $2x^{2}-5x+2=4\sqrt{2(x^{3}-21x+20)}$

5/ $\sqrt{5x-6}+\sqrt[3]{9-x}=2x^{2}+3x-1$
#468566 $13\sqrt{x^{2}-x^{4}}+9\sqrt...

Gửi bởi 5S online trong 03-12-2013 - 17:03

1)Tìm m để pt sau có nghiệm duy nhất

a)$\left\{\begin{matrix}|x+1|+|y-3|=m & & \\ |y+1|+|x-3|=m & & \end{matrix}\right.$

b)$|2x-1|+|2x+1|=m$

c)$|2x-m|+1=|x+3|$

d)$|x-1|+|2x-1|=\frac{1}{m}$

2)Giải pt:

$13\sqrt{x^{2}-x^{4}}+9\sqrt{x^{2}+x^{4}}=16$

 
#467685 Cho $|f(x)|=|ax^{2}+bx+c|\leq h$ mọi $x\in...

Gửi bởi 5S online trong 29-11-2013 - 19:48

  1. Cho $|a|+|b|+|c|>17$
    Cmr: hệ sau có nghiệm:$\left\{\begin{matrix}|ax^{2}+bx+c|>1 & & \\ 0\leq x\leq 1 & & \end{matrix}\right.$
  2. Cho $|f(x)|=|ax^{2}+bx+c|\leq h$ mọi $x\in [-1;1]$. Cmr:$|a|+|b|+|c|\leq 4h$#467576 $\left\{\begin{matrix}a^{2}x+ay+z=a^{2} & &...

Gửi bởi 5S online trong 29-11-2013 - 11:16

Giải hệ pt:
$\left\{\begin{matrix}a^{2}x+ay+z=a^{2} & & \\ b^{2}y+by+z=b^{2} \\ c^{2}z+cy+z=c^{2} & & \end{matrix}\right.$