Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


c0ngtushark

Đăng ký: 11-11-2013
Offline Đăng nhập: 15-11-2013 - 22:21
-----

Chủ đề của tôi gửi

Hàm nhân tính

11-11-2013 - 21:41

Chứng minh rằng hàm  ϕ(n) là hàm nhân tính

 

Hàm số học f được gọi là nhân tính nếu với mọi cặp số nguyên m, n mà (m, n) nguyên tố cùng nhau thì f(mn) = f(m)f(n).

 

ϕ(n)  là số các số nguyên dương < n và nguyên tố cùng nhau với n.