Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lovemylife

Đăng ký: 21-11-2013
Offline Đăng nhập: 26-03-2015 - 22:44
-----

#469331 5 bài giải tích cổ điển

Gửi bởi lovemylife trong 06-12-2013 - 21:31

1. Cho dãy $\left ( a_{n} \right )_{n\in \mathbb{N}}$ dương. CMR: nếu $\frac{a_{n+1}}{a_{n}}\rightarrow a$ thì $\sqrt[n]{a_{n}}\rightarrow a$

2. tính $\lim_{n\rightarrow \infty }\frac{n}{\sqrt[n]{n!}}$

3. tính $\lim_{x\rightarrow 2}\frac{sin(x^{2}-3x+2)}{x^{2}-4}$

4. cho f là song ánh, có đạo hàm cấp 2. tính đạo hàm cấp 2 của hàm ngược

5. CMR nếu f liên tục trên [a,b] thì $\exists c,d\in \mathbb{R}:f\left ( \left [ a,b \right ] \right )=\left [ c,d \right ]$

 

Giúp mình với. sinh viên năm nhất đang còn bỡ ngỡ, hic. khó nuốt với môn học này  :(  :wacko:  :mellow:  :unsure:  :blink:  :icon2:
#468914 Cho tập $A \subset \mathbb{R}$ bị chặn, chứng m...

Gửi bởi lovemylife trong 04-12-2013 - 22:42

Cho tập $A \subset \mathbb{R}$ bị chặn và $-A=\left \{ -x:x\in A \right \}$

CMR: $sup (-A) = -inf A$ và $inf (-A) = -sup A$