Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


firetiger05

Đăng ký: 23-11-2013
Offline Đăng nhập: 17-09-2014 - 22:01
****-

Chủ đề của tôi gửi

$(1-x-\sqrt{x^{2}-1})^{2007}+(1+x+\sqrt...

08-05-2014 - 21:12

Tìm nghiệm dương.

$(1-x-\sqrt{x^{2}-1})^{2007}+(1+x+\sqrt{x^{2}-1})^{2007}=2^{2008}$


Tìm Min : $\frac{8x^{2}+y}{4x}+y^{2}...

08-05-2014 - 21:06

1.  Cho $x+y\geq 1$  $x>0$:

Tìm Min : $\frac{8x^{2}+y}{4x}+y^{2}$

2.  Cho x, y, z >0   x+y+z=9

Tìm Min : $\sum \frac{x^{3}}{x^{2}+xy+y^{2}}$


Tìm tất cả các cắp số nguyên dương (x;y)

20-04-2014 - 17:56

1.Tìm tất cả các cắp số nguyên dương (x;y) thỏa mãn: $(x+y)^{3}=(x-y-6)^{2}$

                  

 


Tìm GTNN của $\sqrt{a^{2}+\frac{1}{b^{2}}}+\sqrt{b^{2}+\frac{1...

19-04-2014 - 22:35

1.Cho $a,b,c > 0$  và $a+b+c\leq 2$

Tìm GTNN của $\sqrt{a^{2}+\frac{1}{b^{2}}}+\sqrt{b^{2}+\frac{1}{c^{2}}}+\sqrt{c^{2}+\frac{1}{a^{2}}}$


Chứng minh EF vuông góc với AC

06-04-2014 - 19:56

Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp (O) và AB<AC.Đường phân giác góc BAC cắt (O) tại D khác A.Gọi M là trung điểm AD  và E là điểm đối xứng với D qua tâm O. Giả sử đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM cắt AC tại F khác A.

a) Chứng minh $\bigtriangleup BMD \sim \bigtriangleup BFC$

b) Chứng minh EF vuông góc với AC