Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


youkito89

Đăng ký: 24-11-2013
Offline Đăng nhập: 07-12-2019 - 23:28
-----

Chủ đề của tôi gửi

Khái niệm hàm số

22-10-2016 - 20:29

1/ Mình đọc sách "Phương pháp dạy học môn Toán" (phần 2) của Nguyễn Bá Kim (chủ biên), Đinh Nho Chương, Nguyễn Mạnh Càng, Vũ Dương Thuỵ, Nguyễn Văn Thường, ở mục "2. Những định nghĩa khác nhau về hàm", đoạn thứ 3 trang 93, có ghi một khái niệm hàm số được định nghĩa theo khuynh hướng dựa vào đại lượng biến thiên, định nghĩa này được trích dẫn từ "Bài giảng về đại số cao cấp của Mytskit", mình tra google mãi mà không thể biết được Myskit là ai cả, bạn nào biết không? (Mình có đính kèm 2 ảnh chụp trang 92, 93 của cuốn sách này).

 

 

File gửi kèm  14805572_1788731511401882_1857754798_n.jpg   123.15K   73 Số lần tải

File gửi kèm  14797476_1788731508068549_748738216_n.jpg   124.97K   66 Số lần tải

 

 

2/ - Khái niệm hàm số ở lớp 10 hiện nay là:

+ Chương trình ban cơ bản: "Giả sử có 2 đại lượng biến thiên $x$ và $y$, trong đó $x$ nhận giá trị thuộc tập $D$. Nếu với mỗi giá trị của $x$ thuộc tập $D$ có một và chỉ một giá trị tương ứng của $y$ thuộc tập số thực $R$ thì ta có một hàm số. Ta gọi $x$ là biến số và $y$ là hàm số của $x$. Tập hợp $D$ được gọi là tập xác định của hàm số."

+ Chương trình ban nâng cao: "Cho một tập hợp khác rỗng $D\subset R$. Hàm số $f$ xác định trên $D$ là một quy tắc đặt tương ứng mỗi số $x$ thuộc $D$ với một và chỉ một số, kí hiệu là $f(x)$; số $f(x)$ đó gọi là giá trị của hàm số $f$ tại $x$. Tập $D$ gọi là tập xác định (hay miền xác định), $x$ gọi là biến số hay đối số của hàm số $f$."

- Có bạn nào biết khái niệm hàm số được định nghĩa như thế nào (trong SGK) ở giai đoạn 2000-2006 (2006 là năm phân ban) và giai đoạn trước năm 2000 (2000 là năm SGK được chỉnh lí, hợp nhất) không? Bạn nào có sách cũ ở hai giai đoạn này thì tốt quá, mình cần biết sgk ở hai giai đoạn này ghi định nghĩa hàm số ra sao.

 

Cảm ơn các bạn rất nhiều!

 

Chứng minh 3 đường tròn ngoại tiếp 3 tam giác cùng đi qua một điểm.

16-09-2016 - 21:22

Cho tam giác $ABC$ và các điểm $A', B', C'$ lần lượt thuộc các đường thẳng $BC, CA, AB$. Chứng minh 3 đường tròn ngoại tiếp các tam giác $AB'C', BC'A', CA'B'$ cùng đi qua một điểm $M$

$\lim_{x\rightarrow +\infty }f(x)=\alpha \neq 0$. Ch...

11-12-2015 - 22:01

Cho $f:[a,+\infty ]\rightarrow \mathbb{R}$ khả tích trên mọi khoảng $[a,x],\forall x>a$. Giả sử rằng $\lim_{x\rightarrow +\infty }f(x)=\alpha \neq 0$. Chứng tỏ rằng $\int_{a}^{+\infty }f(x)dx$ phân kỳ.


$\sqrt{x^4+x^2+1}+\sqrt{x(x^2-x+1)}\leq \s...

22-11-2015 - 13:25

Giải bất phương trình:

$\sqrt{x^4+x^2+1}+\sqrt{x(x^2-x+1)}\leq \sqrt{\frac{(x^2+1)^3}{x}}$

 

Đáp số: $x>0$


Giải phương trình: $5x^4+3x+2=2\sqrt{2x+1}$

27-04-2015 - 14:53

Giải phương trình: $5x^4+3x+2=2\sqrt{2x+1}$