Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ledaiquirit

Đăng ký: 24-11-2013
Offline Đăng nhập: 22-07-2016 - 17:14
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Cm: $A_{3}, B_{3}, C_{3}$ thẳng hàng

16-09-2015 - 09:19

Cho tam giác ABC và điểm O không thuộc BC, CA, AB. A1, B1, C1 theo thứ tự là điểm đối xứng của A, B, C qua O. A2, B2, C2 theo thứ tự thuộc các đường thẳng B1C1, C1A1, A1B1 sao cho AA2, BB2, CC2 đôi một song song. Chứng minh rằng A2, B2, C2 thẳng hàng.


Trong chủ đề: Cm: $A_{3}, B_{3}, C_{3}$ thẳng hàng

16-09-2015 - 09:13

 Cho tam giác ABC. Đường thẳng ∆ không đi qua A, B, C và theo thứ tự cắt BC, CA, AB tại A1, B1, C1. Ab, Ac theo thứ tự là điểm đối xứng của A1 qua AB, AC. Aa là trung điểm của AbAc. Các điểm Bb, Cc được xác định tương tự. Chứng minh rằng Aa, Bb, Cc thẳng hàng. 


Trong chủ đề: Cm: $A_{3}, B_{3}, C_{3}$ thẳng hàng

16-09-2015 - 08:53

 Cho tam giác ABC và điểm M không thuộc BC, CA, AB. AM, BM, CM theo thứ tự cắt BC, CA, AB tại A1, B1, C1. BC, CA, AB theo thứ tự cắt B1C1, C1A1, A1B1 tại A2, B2, C2. A3, B3, C3 theo thứ tự là trung điểm của A1A2, B1B2, C1C2. Chứng minh rằng A3, B3, C3 thẳng hàng.


Trong chủ đề: chứng minh $a\overrightarrow{IA}+b\overrightarro...

21-08-2015 - 10:57

BC, tức là b, có phải là vecto đâu mà chuyển thành -CB được

"= BC.IA + CA.IB + AB.IC 

= - CB.IA + CA.IB + AB.IC "


Trong chủ đề: (cm bt không là số cp) A=$n^{6}-n^{4}+2n^{3...

16-03-2015 - 20:18

với n=1 thì A vẫn là số chính phương bạn ạ....

mình quên điều kiện n>1 :luoi:  :luoi:  :luoi: