Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ledaiquirit

Đăng ký: 24-11-2013
Offline Đăng nhập: 22-07-2016 - 17:14
-----

Chủ đề của tôi gửi

Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác biết tọa độ trực tâm, tâm đt ngoại tiếp và trung...

19-07-2016 - 22:57

1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H(-1;4), tâm đường tròn ngoại tiếp I(-3;0) và trung điểm cạnh BC là M(0;-3). Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác.

2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với M($\frac{9}{2};\frac{-3}{2}$) là trung điểm BC, phương trình đường cao từ A là x+3y-5=0. Gọi E, F là chân đường cao kẻ từ B, C. Tìm tọa độ đỉnh A, biết pt EF là 2x-y+2=0 

 


Chứng minh phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng.

24-03-2016 - 00:38

Chứng minh phép tịnh tiến biến đường thẳng thành đường thẳng.


Giải pt: a)$x-2\sqrt{x-1}-(x-1)\sqrt{x}+\sqrt...

15-03-2016 - 13:21

Giải pt:

a)$x-2\sqrt{x-1}-(x-1)\sqrt{x}+\sqrt{x^{2}-x}=0$

b)$x+3+\sqrt{1-x^{2}}=3\sqrt{1+x}+\sqrt{1-x}$

c)$x+2\sqrt{7-x}=2\sqrt{x-1}+\sqrt{-x^{2}+8x+7}+1$


Tìm m để pt có đúng 2 nghiệm thực: $\sqrt{x-3-2\sqrt{x-4}...

12-03-2016 - 23:43

Tìm m để pt có đúng 2 nghiệm thực: $\sqrt{x-3-2\sqrt{x-4}}+\sqrt{x+5-6\sqrt{x-4}}=m$


Giải pt và hpt: a) $\sqrt[3]{7x-8}+\sqrt{\frac{...

10-01-2016 - 21:30

a)$\sqrt[3]{7x-8}+\sqrt{\frac{7-2x^{2}}{6}}=x$

b)$\sqrt[3]{3x^{2}-3x+3}+\sqrt{\frac{x^{3}}{3}-\frac{3}{4}}=\frac{1}{2}$

c) $\left\{\begin{matrix}

\frac{10}{2x+3y}+\frac{1}{xy}=1 &  & \\ 
\frac{124}{4x^{2}+9y^{2}}-\frac{1}{(xy))^{2}}=\frac{1}{2} &  & 
\end{matrix}\right.$