Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ZzZzZzZzZ

Đăng ký: 26-11-2013
Offline Đăng nhập: 10-11-2015 - 16:02
-----

#530334 $u_{1}=\alpha , u_{n+1}=\frac{1}{p}((p-1)u_{n}+\frac{b}{u...

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 24-10-2014 - 17:43

Bài 1 :cho $u_{1}>0$,

$u_{n+1}=\frac{u_{n}^{3}+3\alpha u_{n}}{3u_{n}^{2}+\alpha }$

với mọi N thuộc N*

Tìm $u_{1} để dãy ($u_{n}$) hội tụ

 

bài 2: $u_{1}=\alpha , u_{n+1}=\frac{1}{p}((p-1)u_{n}+\frac{b}{u_{n}^{p-1}})$

với mọi N thuộc N*

chứng minh dãy số ($u_{n}$) hội tụ và tính giới hạn dãy đó.

 

bài 3: $u_{1}=c > 0, u_{n+1}=\frac{u_{n}^{2}+ab}{a+b}$

với mọi N thuộc N*

tình c để dãy ($u_{n}$) hội tụ
#529400 Cho em hỏi tí năm nay còn thi Olympic 30/4 không ạ?

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 18-10-2014 - 19:05

Em nghe nói LHP không đăng cai nữa
#517991 $5^{x}+12^{x}=13^{x}$

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 06-08-2014 - 16:55

$5^{x}+12^{x}=13^{x}$
#497356 $\left\{\begin{matrix} x^{3}+y^{3}=2 & & \...

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 05-05-2014 - 21:33

$\left\{\begin{matrix} x^{3}+y^{3}=2 & & \\ 2xy+3y^{2}+xy^{2}-6x=0& & \end{matrix}\right.$
#485978 x,y>0 x+y=1 tìm min,max $\sqrt{x^{2014}+1}...

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 05-03-2014 - 21:41

x,y>0, x+y=1 tìm min,max

$\sqrt{x^{2014}+1} + \sqrt{y^{2014}+1}$
#483277 $(4x+2)(\sqrt{1+x+x^{2}})=-3x(2+\sqrt...

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 15-02-2014 - 19:56

$(4x+2)(\sqrt{1+x+x^{2}})=-3x(2+\sqrt{9x^{2}+3})$
#483203 $\left\{\begin{matrix} 3(x+\frac...

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 15-02-2014 - 11:54

$\left\{\begin{matrix} 3(x+\frac{1}{x})=4(y+\frac{1}{y})=5(z+\frac{1}{z}) & & \\ xy+yz+zy=1& & \end{matrix}\right.$
#481694 $\left\{\begin{matrix} 2y^{3}-(x...

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 07-02-2014 - 20:01

$\left\{\begin{matrix} 2y^{3}-(x+4)y^{2}+8y+x^{2}-4x=0 & & \\ \sqrt{(1-x)/2}+\sqrt{x+2y+3}=4(x-1)^{2}+8y-1/2& & \end{matrix}\right.$
#481677 $\left\{\begin{matrix} x^{2}+2+(...

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 07-02-2014 - 19:24

$\left\{\begin{matrix} x^{2}+2+(y^{2}-y-1)\sqrt{x^{2}+2}-y^{3}+y=0 & & \\ 2x+xy+2+(x+2)\sqrt{y^{2}+4y+4}=0& & \end{matrix}\right.$
#481645 $\left\{\begin{matrix} y^{2}=2(...

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 07-02-2014 - 17:28

$\left\{\begin{matrix} y^{2}=2(\sqrt{2x^{2}}+\sqrt{2x}-y) & & \\ y(y-x-2)=3-3x& & \end{matrix}\right.$
#467692 đề thi chọn đội tuyển olympic

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 29-11-2013 - 20:01

cho tam giác ABC chứng minh : 

 

$\large 3(sin^{4}\frac{A}{2} + sin^{8}\frac{C}{2}) + 8(sin^{6}\frac{B}{2}+sin^{8}\frac{C}{2}) + 13sin^{8}\frac{C}{2} >= \frac{13}{32}$
#467005 chứng minh với abc=2 chứng minh a^3 + b^3 + c^3 >= a*căn ( b+c)..........

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 26-11-2013 - 22:30

cho abc=2. Chứng minh:

a3+b3+c3 >= 2a$a\sqrt{b+c} + b\sqrt{a+c} + c\sqrt{a+b}$2ab+c+2ba+c+2cb+a

 
#466999 Tô màu các số nguyên dương từ 1 đến 2010 ....

Gửi bởi ZzZzZzZzZ trong 26-11-2013 - 22:17

Tô màu các số nguyên dương từ 1 đến 2010. SỐ nào chia 24 dư 17 tô xanh, số nào chia 40 dư 7 tô đỏ. Còn lại tô vàng.

a) Có bao nhiêu số tô vàng?

b) Tìm các cặp (a,b) thỏa a tô xanh, b tô đỏ và khoảng cách giữa a,b là 2 .