Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ZzZzZzZzZ

Đăng ký: 26-11-2013
Offline Đăng nhập: 10-11-2015 - 16:02
-----

Chủ đề của tôi gửi

a) $\sqrt[4]{17-x^{8}}-\sqrt[3]{2x^{8...

19-01-2015 - 21:26

a) $\sqrt[4]{17-x^{8}}-\sqrt[3]{2x^{8}-1}=1$

b) $x+\sqrt{4-x^{2}}=2+3x\sqrt{4-x^{2}}$

c)$2x^{2}+\sqrt{1-x}+2x\sqrt{1-x^{2}}=1$

d)$\sqrt[3]{81x-8}=x^{3}-2x^{2}+\frac{4}{3}x-2$

e)$\sqrt[3]{3x+4}=x^{3}+3x^{2}+x-2$

f)$\sqrt[3]{x^{2}-2}=\sqrt{2-x^{3}}$


Chứng minh M di động trên một đường tròn cố định nằm trong (P).

02-11-2014 - 18:49

Cho hai điểm A,B không thuộc mặt phẳng (P), có khoảng cách đến (P) không bằng nhau. Một điểm M di động trên (P) sao cho MA,MB tạo với (P) các góc bằng nhau. Chứng minh M di động trên một đường tròn cố định nằm trong (P).


Chứng minh A,H,B thẳng hàng.

02-11-2014 - 18:46

Từ điểm M không thuộc mặt phẳng (P), ta dựng 2 đường thẳng vuông góc với nhau, cắt (P) lần lượt tại A và B. Gọi H là hình chiếu của,M trên (P), biết góc (MA,(P))=$15^{0}$ và góc (MB,(P))=$75^{0}$. Chứng minh A,H,B thẳng hàng.


$u_{1}=\alpha , u_{n+1}=\frac{1}{p}((p-1)u_{n}+\frac{b}{u_{n}^{p-1}...

24-10-2014 - 17:43

Bài 1 :cho $u_{1}>0$,

$u_{n+1}=\frac{u_{n}^{3}+3\alpha u_{n}}{3u_{n}^{2}+\alpha }$

với mọi N thuộc N*

Tìm $u_{1} để dãy ($u_{n}$) hội tụ

 

bài 2: $u_{1}=\alpha , u_{n+1}=\frac{1}{p}((p-1)u_{n}+\frac{b}{u_{n}^{p-1}})$

với mọi N thuộc N*

chứng minh dãy số ($u_{n}$) hội tụ và tính giới hạn dãy đó.

 

bài 3: $u_{1}=c > 0, u_{n+1}=\frac{u_{n}^{2}+ab}{a+b}$

với mọi N thuộc N*

tình c để dãy ($u_{n}$) hội tụ


8987$u_{1}=\frac{c}{2}>0, u_{n+1}...

23-10-2014 - 21:53

$u_{1}=\frac{c}{2}>0, u_{n+1}=1/2(c+$$u_{n}^{2}$)$   với mọi n thuộc N*$

tìm c để $u_{n}$ hội tụ