Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


taduyhung

Đăng ký: 04-12-2013
Offline Đăng nhập: 07-01-2015 - 13:32
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tìm các số nguyên a,b,c để hệ phương trình có nghiệm nguyên:

10-12-2013 - 00:40

Tìm các số nguyên a,b,c để hệ phương trình có nghiệm nguyên:

$\left\{\begin{matrix} ax^2+bx+c=0\\bx^2+cx+a=0 \\ cx^2+ax+b=0 \end{matrix}\right.$


Chung minh: $\left [ 1;2;3;...;2n \right ]=\left [ n+1;n+2;n+3;......

10-12-2013 - 00:36

Chung minh:

$\left [ 1;2;3;...;2n \right ]=\left [ n+1;n+2;n+3;...;2n \right ]$


Giải hệ: $\left\{\begin{matrix} (x-1)^2=2y\...

10-12-2013 - 00:32

Giải hệ:

$\left\{\begin{matrix} (x-1)^2=2y\\(y-1)^2=2z \\(z-1)^2=2t \\ (t-1)^2=2x \end{matrix}\right.$


Giải phương trình:$\left(\sqrt{\sqrt{x^{2}-8x+7}+\sqrt{x^{2}-8...

10-12-2013 - 00:28

Giải phương trình:

$\left ( \sqrt{\sqrt{x^{2}-8x+7}+\sqrt{x^{2}-8x-9}} \right )^{x}+\left ( \sqrt{\sqrt{x^{2}-8x+7}-\sqrt{x^{2}-8x+9}} \right )^{x}=2^{x+1}$


$\left\{\begin{matrix} x^{5}+xy^{4}=x^{10}+y^{6} & \\...

10-12-2013 - 00:23

Giải hệ: $\left\{\begin{matrix} x^{5}+xy^{4}=x^{10}+y^{6} & \\\sqrt{4x+5}+\sqrt{y^{2}+8}=6 & \end{matrix}\right.$