Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vuphuong1978

Đăng ký: 08-12-2013
Offline Đăng nhập: 18-05-2014 - 11:47
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính số khả năng

15-12-2013 - 17:33

Cho tập hợp A có 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Chọn từ tập hợp A ra 7 học sinh và sắp xếp theo một hàng ngang sao cho mỗi một học sinh nữ có đúng một học sinh nữ đứng bên cạnh. Có bao nhiêu cách sắp xếp như vậy?


tổ hợp

08-12-2013 - 14:49

ho tập hợp A gồm 6 nam và 5 nữ. Lấy ra 7 người từ A và sắp xếp 7 người đó theo hàng ngang soa cho mỗi người nữ có đúng một người nữ đứng bên cạnh. Tính số cách sắp xếp thỏa nãm điều kiện đó

 


BÀI TOÁN ĐẠI SỐ TỔ HỢP

08-12-2013 - 14:18

Cho tập hợp A gồm 6 học sinh nam và 5 nữ. Lấy ra 7 người từ tập A và sắp xép 7 người đó theo hàng ngang sao cho mỗi người nữ có đúng một người nữ đứng bên cạnh. Tính số các sắp xếp thỏa mãn điều kiện đó.


Bài toán

08-12-2013 - 02:09

Một nhóm gồm 6 học sinh nam và 5 học sinh nữ, chọn ra 7 học sinh và xếp thành một hàng ngang sao cho mỗi một học sinh nữ thì có đúng một học sinh nữ đứng bên cạnh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn như vậy?