Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


GAORANGER

Đăng ký: 09-12-2013
Offline Đăng nhập: 18-05-2014 - 20:25
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính tỉ số diện tích $\frac{S_{MNP}}{S_{ABC...

29-03-2014 - 21:08

Cho tam giác ABC và AM, BN, CP là các đường phân giác của nó.Tính tỉ số diện tích $\frac{S_{MNP}}{S_{ABC}}$ theo các cạnh BC = a,CA = b,AB = c(với $S_{MNP}, S_{ABC}$ lần lượt là diện tích của tam giác MNP và ABC


Cho tam giác ABC, đường tròn bàng tiếp trong $\widehat{A}$ . C...

11-01-2014 - 16:42

Cho tam giác ABC, đường tròn bàng tiếp trong $\widehat{A}$ tiếp xúc với tia AB tại N. Kẻ đường kính MN, trên tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho $AK=BN$.Cm: K,C,M thẳng hàng.

 


cho $\left ( O;R \right )$ Tính $Min S_{MOBC}$

29-12-2013 - 23:08

Cho $\left ( O;R \right )$ và một điểm $A$ ở ngoài $\left ( O \right )$. Từ 1 điểm M di động trên đường thẳng $d\perp OA$ tại $A$. Vẽ các tiếp tuyến $MB;MC$ với (O) (B;C là các tiếp điểm). Dây BC cắt OM và OA tại H và K.

a)CM: OA.OK const và BC luôn đi qua 1 điểm cố định.

b)CM: H di động trên 1 đuờng thẳng cố định 

c) OA= 2R. Hãy xác định vị trí của điểm M để $S_{MOBC}$ nhỏ nhất? Tính $Min S_{MOBC}$


Xác định dạng của tam giác

10-12-2013 - 19:46

Cho các tam giác nội tiếp (O;R). Hãy xác định dạng của tam giác sao cho tổng độ dài 3 đường cao của tam giác nhỏ nhất. Tính giá trị đó.


Cho tam giác ABC nội tiếp (O;R). CMR: $AD+BE+CF\geq \frac{9R}...

09-12-2013 - 20:04

Cho tam giác ABC nội tiếp (O;R). $AO\cap BC=\left \{ D \right \}$, $BO\cap AC=\left \{ E \right \}$, $CO\cap AB=\left \{ F \right \}$. CMR: $AD+BE+CF\geq \frac{9R}{2}$