Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


vipboycodon

Đăng ký: 14-12-2013
Offline Đăng nhập: 18-03-2018 - 21:26
-----

Chủ đề của tôi gửi

$x^4-3x^3+5x^2-3x+4 = 0$

14-11-2015 - 22:31

$x^4-3x^3+5x^2-3x+4 = 0 \leftrightarrow (x^2+1)(x^2-3x+4) = 0$

 

Chỉ mình cách phân tích VT thành nhân tử khi nó không có nghiệm ạ. 

 

DHV: Topic bị khoá vì đăng một bài nhiều lần.


$x^4-3x^3+5x^2-3x+4 = 0$

14-11-2015 - 22:28

$x^4-3x^3+5x^2-3x+4 = 0 \leftrightarrow (x^2+1)(x^2-3x+4) = 0$

 

Chỉ mình cách phân tích VT thành nhân tử khi nó không có nghiệm ạ. 


Tính tổng của các hệ số trong khai triển $(3x-4)^{13}$

04-11-2015 - 18:20

Câu 1: Tính tổng của các hệ số trong khai triển $(3x-4)^{13}$

 

Câu 2: Tìm số hạng chứa $x^8$ trong khai triển $(1-x^4-\dfrac{1}{x})^{12}$

 

Trình bày chi tiết cho mình nha mọi người.


Tìm chu kì của các hàm số sau: 1. $y = 2\cos(x+\dfrac{\pi...

30-10-2015 - 19:04

Tìm chu kì của các hàm số sau:

 

1. $y = 2\cos(x+\dfrac{\pi}{3})-5\tan(\dfrac{\pi}{6}-x)$

 

2. $y = |\sin 3x|+|\cos 3x|$

 

3. $y = 2\sin \dfrac{x}{2}+3\cos \dfrac{x}{3}+\cos(x^2)$

 

4. $y = |\cos x|+sin(x\sqrt{3})-\tan \sqrt{x}$

 

5. $y = \sin^2 x-cos5x+1$


1. Tìm Min $y = 3\sin^2 x+4\sin x\cos x-5\cos^2 x+2$

29-10-2015 - 19:33

1. Tìm Min $y = 3\sin^2 x+4\sin x\cos x-5\cos^2 x+2$
 
2. Tìm Max $y = \dfrac{16}{3}(\sin^3 x\cos 3x+\cos^3 x\sin 3x)+3\cos 4x$