Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


angleofdarkness

Đăng ký: 14-12-2013
Offline Đăng nhập: 30-04-2017 - 20:37
****-

Chủ đề của tôi gửi

Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $xyz=1$. Chứng minh $\sum...

07-03-2014 - 18:57

Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $xyz=1$. Chứng minh $\sum \sqrt{\frac{x}{x+y}} \leq \frac{3}{\sqrt{2}}$

 

 


Pt nghiệm nguyên

04-02-2014 - 19:08

Chứng minh pt $x^2-y^2=k$ có nghiệm nguyên $\Leftrightarrow$ k $\not\equiv$ 2 (mod 4).


Tìm số chữ số

21-01-2014 - 17:56

Tìm số chữ số của $400^{400}.$