Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Q3Q3

Đăng ký: 19-12-2013
Offline Đăng nhập: 22-12-2013 - 16:35
-----

Chủ đề của tôi gửi

giúp em bài này

19-12-2013 - 00:36

 

 


tìm giá trị riêng và vecto rieng của phép vi phân

$\frac{d}{dx}\ P3->P3$