Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dennydo99

Đăng ký: 22-12-2013
Offline Đăng nhập: 30-05-2014 - 13:15
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Tôpic nhận đề Hình học

22-12-2013 - 10:43

1.Họ và tên thật: Đỗ Ngọc Sơn

2.Đang học lớp :9A, trường: Thcs Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

3.Đề:Cho đường tròn (O), dây AB và dây CD, AB<CD. Giao điểm K của các đường thẳng AB,CD nằm ngoài đường tròn. Đường tròn (O;OK) cắt KA và KC tại M và N.

CM: KM<KN

4.Đáp án: kẻ OI vuông góc AB, OE vuông góc CD

trong đường tròn nhỏ:

AB<CD suy ra OI>OE.

Trong đường tròn lớn:

OI>OE suy ra KM<KN