Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ma29

Đăng ký: 24-12-2013
Offline Đăng nhập: 22-10-2020 - 15:33
-----

Chủ đề của tôi gửi

$$f(f(x+y))=f(x+y)+f(x)f(y)-xy, \forall x,y\in \mathbb{R...

18-10-2020 - 18:16

 Tìm tất cả các hàm $f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ sao cho 

$$f(f(x+y))=f(x+y)+f(x)f(y)-xy, \forall x,y\in \mathbb{R}(8)$$

Thấy đâu đó thì cho vào đừng đánh lên dài lắm tội nghiệp các bạn mình lấy trong sách