Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Vietdung1995

Đăng ký: 25-12-2013
Offline Đăng nhập: 01-01-2014 - 22:28
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cần giúp về bài tập tìm tọa độ trong cơ sở !

25-12-2013 - 11:27

Bài 1: Cho P2 [x]

E={ X2,X,1}

B={X2-2X-2, 2X2+3X, 2X2+5X+1}

Tìm toạ độ của U=X2+2X+2 trong B

 

Bài 2:Trong không gian P3 [x] xét hệ các đa thức B={(X-1)3, (X-1)2, X-1, 1}

a, CMR B là hệ cơ sở của P3 [x]

b, Tìm toạ độ của p(x) = X3-X2+5X+4 trong cơ sở B

 

Em còn kém phần này mà sắp thi nên mong mọi người giúp với ạ!!!