Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


quyenlan1250

Đăng ký: 26-12-2013
Offline Đăng nhập: 29-01-2015 - 15:56
-----

#541265 Tài liệu tổ hợp tổng hợp hay

Gửi bởi quyenlan1250 trong 18-01-2015 - 22:26

File gửi kèm  tổ hợp hay.pdf   410.27K   1451 Số lần tải
#541216 có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 6

Gửi bởi quyenlan1250 trong 18-01-2015 - 20:48

Các số lập được có dạng $\overline{abcdef}$

Xét $3$ trường hợp :

$1)$ Số lập được gồm các cs $1;2;3;4;5;6$

+ Chọn $f$ : $3$ cách (vì $f$ chẵn)

+ Sắp xếp $5$ cs còn lại : $5!=120$ cách.

$\Rightarrow$ TH 1 có $3.120=360$ số.

$2)$ Số lập được gồm các cs $0;1;2;3;4;5$

$a)$ Nếu $f=0$ : Có $5!=120$ số.

$b)$ Nếu $f$ khác $0$ :

+ Chọn $f$ : $2$ cách (vì $f$ chẵn)

+ Chọn vị trí cho cs $0$ : $4$ cách.

+ Sắp xếp $4$ cs còn lại : $4!=24$ cách.

$\Rightarrow$ TH 2 có $120+2.4.24=312$ số.

$3)$ Số lập được gồm các cs $0;1;2;4;5;6$

$a)$ Nếu $f=0$ : Có $5!=120$ số.

$b)$ Nếu $f$ khác $0$ :

+ Chọn $f$ : $3$ cách (vì $f$ chẵn)

+ Chọn vị trí cho cs $0$ : $4$ cách.

+ Sắp xếp $4$ cs còn lại : $4!=24$ cách.

$\Rightarrow$ TH 2 có $120+3.4.24=408$ số.

 

Vậy có $360+312+408=1080$ số thỏa mãn ĐK đề bài.

 

Các số lập được có dạng $\overline{abcdef}$

Xét $3$ trường hợp :

$1)$ Số lập được gồm các cs $1;2;3;4;5;6$

+ Chọn $f$ : $3$ cách (vì $f$ chẵn)

+ Sắp xếp $5$ cs còn lại : $5!=120$ cách.

$\Rightarrow$ TH 1 có $3.120=360$ số.

$2)$ Số lập được gồm các cs $0;1;2;3;4;5$

$a)$ Nếu $f=0$ : Có $5!=120$ số.

$b)$ Nếu $f$ khác $0$ :

+ Chọn $f$ : $2$ cách (vì $f$ chẵn)

+ Chọn vị trí cho cs $0$ : $4$ cách.

+ Sắp xếp $4$ cs còn lại : $4!=24$ cách.

$\Rightarrow$ TH 2 có $120+2.4.24=312$ số.

$3)$ Số lập được gồm các cs $0;1;2;4;5;6$

$a)$ Nếu $f=0$ : Có $5!=120$ số.

$b)$ Nếu $f$ khác $0$ :

+ Chọn $f$ : $3$ cách (vì $f$ chẵn)

+ Chọn vị trí cho cs $0$ : $4$ cách.

+ Sắp xếp $4$ cs còn lại : $4!=24$ cách.

$\Rightarrow$ TH 2 có $120+3.4.24=408$ số.

 

Vậy có $360+312+408=1080$ số thỏa mãn ĐK đề bài.

Bạn ah đề yêu cầu lập số chia hết cho 6 mà bạn, sao bạn chỉ tìm điều kiện để số đó là số chẵn
#541213 có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 6

Gửi bởi quyenlan1250 trong 18-01-2015 - 20:45

Các số cần tìm có dạng $\overline{abcdef}$

Số các số có thể lập được là: $6.6.5.4.3.2$

khi chia cho 6 có 6 loại số dư từ 0 đến 5 và vai trò các csố như nhau nên số các số chia hết cho 6 là:

$\frac{6.6.5.4.3.2}{6}=720$ số

Lời giải cảu bạn sai rồi các số bạn lập là đôi một khác nhau nên nó không liên tiêp nên khi chia cho 6 loại số dư từ 0 đến 5 không bằng nhau
#540668 VMO 2015

Gửi bởi quyenlan1250 trong 13-01-2015 - 14:43

10354598_583397228460045_2443123135313858876_n.jpg

lời giải bài 5

Hình gửi kèm

  • 10354598_583397228460045_2443123135313858876_n.jpg
  • 10380750_583586155107819_1327212891897733587_n.jpg
  • 10410712_583397211793380_2915619532592555056_n.jpg
  • 10421267_583397191793382_8897939260544471673_n.jpg
  • 10888397_583603528439415_7020803555107404060_n.jpg
  • 10906137_583586011774500_4322161817365500076_n.jpg#540667 VMO 2015

Gửi bởi quyenlan1250 trong 13-01-2015 - 14:35

10270469_583303871802714_8463639002863756067_n.jpg 10898264_583304055136029_4079148311545245443_n.jpg

Bài 7đề thi VMO 2015 câu a
#540540 VMO 2015

Gửi bởi quyenlan1250 trong 12-01-2015 - 14:55

File gửi kèm  LOI GIAI DE THI VMO 2015.pdf   132.77K   375 Số lần tải

Đây là lời giải của câu 3 ngày 1 theo số phức 
#540041 Chứng minh rằng ta luôn tìm được $3$ điểm lập thành tam giác có diệ...

Gửi bởi quyenlan1250 trong 07-01-2015 - 22:31

Ta chia đường tròn thành 13 phần bằng nhau, theo nguyên lí drichlet tồn tại ba điểm thuộc một phần và ba điểm này tạo thành một tam giác thỏa yêu cầu bài toán