Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


HG98

Đăng ký: 26-12-2013
Offline Đăng nhập: 24-07-2014 - 11:44
-----

Chủ đề của tôi gửi

Max, Min $P=x^2+2y^2-3x^2y^2$

05-07-2014 - 08:38

Cho x, y là các số thỏa mãn:

$(x^2+y^2+1)^2-4x^2-5y^2+3x^2y^2+1=0$

 

 

Tìm GTLN, GTNN của biểu thức: $P=x^2+2y^2-3x^2y^2$


Một Bài toán Cực trị

10-02-2014 - 13:32

* Cho x, y là các số thỏa mãn: ( x2 + y+1)2 - 4x2 - 5y2 +3x2y2 +1 = 0

Tìm GTLN, GTNN của biểu thức:

P = x2 + 2y2 - 3x2y2


Vecto - Hinh hoc 10

31-12-2013 - 17:18

  * Cho tam giác ABC. I, J là điểm định bởi:

              $2\vec{IA}+3\vec{IC} =\vec{0}$  và  $2\vec{JA}+5\vec{JB}+3\vec{JC}=\vec{0}$

          i) Chứng minh J là trung điểm của BI.

        iiGọi E là điểm thuộc AB định bởi  $\vec{AE}=k\vec{AB}$ . Định k để CE đi qua J.


Bài toán sử dụng Bất đẳng thức Schur mở rộng.

26-12-2013 - 17:10

    (VuBaSang) Cho 3 số dương a, b, c thoả mãn $a+b+c=12$ Cmr:

         

            $H =\frac{a^2(a^2+bc)}{(b+c)^3} + \frac{b^2(b^2+ac)}{(a+c)^3} + \frac{c^2(c^2+ab)}{(a+b)^3} \geq 3$