Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


Kaito Kuroba

Đăng ký: 27-12-2013
Offline Đăng nhập: Riêng tư
****-

Chủ đề của tôi gửi

Tìm $\max~P=\left[\frac{xy\sqrt{xy}(2z+\sq...

10-08-2015 - 21:38

p/s: x,y,z>0

Nguồn: Facebook


Đề Thi Thử THPT Quốc Gia của nhóm trên FACEBOOK -2015

22-05-2015 - 18:04

11289524_1581344482120612_88322048100122

P/s : Nguồn : https://www.facebook...&type=1


Giải hệ: $\sqrt[5]{4x^5+y^5}+\sqrt[4]{3x^4+2y^4}+...

28-07-2014 - 17:31

$\left\{\begin{matrix}\sqrt[5]{4x^5+y^5}+\sqrt[4]{3x^4+2y^4}+\sqrt[3]{2x^3+3y^3}+\sqrt{x^2+4y^2}=\sqrt[6]{6}& \\ 2\sqrt[2013]{\frac{3x^6-12x^5y+30x^4y^2-40x^3y^3+30x^2y^4-12xy^5+2y^6}{-x^6+8x^5y-19x^4y^2+20x^3y^3-10x^2y^4+2xy^5}}=3\left(\frac{3x^2-4xy+2y^2}{y^2-x^2} \right)^{\frac{2014}{2015}}-1 & \end{matrix}\right.$


$\left ( \sqrt[3]{15x^6-9y^4+7y^2-16x+4} \right )^{2...

05-05-2014 - 10:20

Giải hệ phương trinh sau:

$\left\{\begin{matrix}
 \left ( \sqrt[3]{15x^6-9y^4+7y^2-16x+4} \right )^{2013}+\left ( \sqrt[4]{20y^6-8x^2+7x^2-17y-2} \right )^{2014}= \left ( \sqrt[5]{5x^6+6x^5-4y^6-3y^3-3y-4+3}\right )^{2015} & \\
 9\left (x^{10}-10x^9+50x^8-160x^7+360x^6-592x^5+719x^4-636x^3+392x^2-152x+31  \right )\left ( 81x^5-270y^4+360y^3-243y^2+84y-11 \right )^2=x^6-6x^5+18x^4y+6x^4-72x^3y+16x^3+108x^2y^2-12x^2-216xy^2+144xy-24x+216y^3-21y^2+72y-8&
\end{matrix}\right.$

 

P/s: vì đề hơi dài, nên sẽ khó nhìn, mong mọi người thông cảm ạ!!!!!


$\left\{\begin{matrix} x^3(2y-x)(x^2+y^2)=6x^3y-3x^4...

27-03-2014 - 22:16

$\left\{\begin{matrix} \sqrt[4]{3y^6-2y^5+y^4+x^6+x^5-3y^4}+\sqrt[3]{4x^2-2y^2+6xy^2}=3 & \\ x^3(2y-x)(x^2+y^2)=6x^3y-3x^4-1& \end{matrix}\right.$