Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


dodinhthang98

Đăng ký: 02-01-2014
Offline Đăng nhập: 16-12-2015 - 06:10
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho $P=\frac{3}{xy+yz+zx}-\frac{4}{x^...

15-12-2015 - 18:00

Cho $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z} =\frac{10}{x+y+z}$ và $x,y,z>0$ Tìm GTLN:

$P=\frac{3}{xy+yz+zx}-\frac{4}{x^3+y^3+z^3}$


$\sqrt[2013]{5x^{17}-7y^{10}-32x^{8}+34...

23-04-2014 - 13:13

$\left\{\begin{matrix}
 \sqrt[2013]{5x^{17}-7y^{10}-32x^{8}+34}+\sqrt[2013]{3x^{15}-6y^{12}+3y^{10}+2014}=\sqrt[2013]{2014}& \\
\left (x^4-4x^3+8x^2-8x+6  \right )\left ( 16y^4-32y^3+40y^2-24y+9 \right ) =36x^2y-18x^2-72xy+36x+36y^2+36y-27&
\end{matrix}\right.$


$\sum \frac{a}{b^2+2}\geq 1$

18-02-2014 - 20:53

cho a,b,c là số thực dương, thoả mãn: $a+b+c=6$ CMR:

$\sum \frac{a}{b^2+2}\geq 1$


$1+\frac{r}{R}=cosA+cosB+cosC$

15-02-2014 - 22:29

1,   $1+\frac{r}{R}=cosA+cosB+cosC$

cmr: tam giác này đều!

 

với $r$ là bán kính đường tròn nội tiếp.

 

$R$ là bán kính đường tròn ngoài tiếp!

 

 

2, tam giác ABC có đặc điểm gì nếu biết:   $\frac{cosB-sinC}{cosC-sinB}=\frac{1}{c}$


$cotA+cotB+cotC=tan\frac{a}{2}+tan\frac{b}...

15-02-2014 - 21:40

$cotA+cotB+cotC=tan\frac{a}{2}+tan\frac{b}{2}+tan\frac{c}{2}$

CMR: tam giác này đều.!