Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


lymiu

Đăng ký: 03-01-2014
Offline Đăng nhập: 02-12-2016 - 21:57
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chưng minh các BĐT sau:

31-01-2015 - 22:33

Với a,b,c,d là các số không âm. Chứng minh các BĐT sau: :wacko: :wacko: :wacko:

 

1~     Cho: $\frac{1}{1+a}+\frac{1}{1+b}+\frac{1}{1+c}+\frac{1}{1+d}= 3$

         CMR:      $abcd\leq \frac{1}{81}$

 

 

2~    $\left ( 1+a \right )\left ( 1+b \right )\left ( 1+c \right )\geq \left ( 1+\sqrt[3]{abc} \right )^{3}$

 

 

3~    $\left ( a^{2} +b^{2}+c^{2}\right )\left ( \frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c} +\frac{1}{c+a}\right )\geq \frac{3}{2}\left ( a+b+c \right )$


$2x^{2}-3x+\frac{3}{m+2}= 0$

11-01-2015 - 10:34

  Cho phương trình:         $2x^{2}-3x+\frac{3}{m+2}= 0$          (1)

 

 

Xác định m để pt (1) có 2 nghiệm thuộc vào đoạn $\left [ 0;1 \right ]$ :mellow: :mellow: :mellow:


$\frac{1}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}+\frac{1}{\frac{1}{c}+...

09-01-2015 - 21:48

 Cm bất đẳng thức sau : :wacko: :wacko: :wacko:

      $\frac{1}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}+\frac{1}{\frac{1}{c}+\frac{1}{d}}\leqslant \frac{1}{\frac{1}{a+c}+\frac{1}{b+d}}$


Xác định m.

08-11-2014 - 16:38

  Cho hàm số $f(x)=\frac{2x}{x-m+1}$ xác định m để hàm số xác định trên khoảng (0;2).


Chứng minh rằng véc tơ a,b cùng phương với véc tơ c.

07-11-2014 - 20:15

      Cho 3 vecto $\underset{a}{\rightarrow}$ ; $\underset{b}{\rightarrow}$ ; $\underset{c}{\rightarrow}$ Thoả mãn :   $\left\{\begin{matrix} \underset{a}{\rightarrow}+\underset{b}{\rightarrow}+\underset{c}{\rightarrow} = 0& & \\ 2\underset{a}{\rightarrow}-\underset{b}{\rightarrow}+4\underset{c}{\rightarrow}= 0& & \end{matrix}\right.$

     Chứng minh vacto $\underset{a}{\rightarrow}$ và $\underset{b}{\rightarrow}$ cùng phương với vecto $\underset{c}{\rightarrow}$ .

    P/s: anh chị giải chi tiết giùm em ạ.e mới học cái này không hiểu rõ lắm.Ths. :) :) :)