Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


DarkLeonardo

Đăng ký: 19-01-2014
Offline Đăng nhập: 29-03-2015 - 11:38
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC nhọn có các đường cao AA', BB', CC'. Chứng minh rằng các đ...

20-06-2014 - 21:18

Cho tam giác ABC nhọn có các đường cao AA', BB', CC'. Chứng minh rằng các đường Euler của các tam giác AB'C', CA'B', và BA'C' đồng quy tại một điểm.


Ai giúp em bài này với

20-06-2014 - 17:57

Cho tam giác ABC nhọn có các đường cao AA', BB', CC'. Chứng minh rằng các đường Euler của các tam giác AB'C', CA'B', và BA'C' đồng quy tại một điểm.