Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


xdtt3

Đăng ký: 20-01-2014
Offline Đăng nhập: 20-05-2017 - 09:40
-----

Chủ đề của tôi gửi

Cho tam giác ABC có :$\cot A+\cot B+\cot C=3\sqrt{3}$ chứ...

17-05-2014 - 18:38

Cho tam giác ABC có :$\cot A+\cot B+\cot C=3\sqrt{3}$

chứng minh tam giác ABC cân.

 

@MOD: chú ý cách đặt tiêu đề và việc gõ latex


chung minh dang thuc co dieu kien

26-03-2014 - 16:57

\frac{sin^{10}a}{m^{4}}+\frac{cos^{10}a}{n^4}=\frac{1}{(m+n)^{4}}


giải bất phương trình

16-02-2014 - 09:48

$\sqrt{7x^2+25x+19}-\sqrt{x^2-2x-35}\leq 7\sqrt{x+1}$


Chứng minh bất đẳng thức sau, biết a,b,c,d không âm, trong đó không có bất kì cặp 2 số...

24-01-2014 - 17:01

$\frac{a+b}{\sqrt{c^2+d^2}}+\frac{b+c}{\sqrt{a^2+d^2}}+\frac{c+d}{\sqrt{a^2+b^2}}+\frac{a+d}{\sqrt{b^2+c^2}}\geq 4+\sqrt{2}$


Tìm min của biểu thức sau, biết a,b,c,d>0

20-01-2014 - 21:19

$\sum \frac{a+b}{\sqrt{a+b^2+c^3+d^4}}$