Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ncong7

Đăng ký: 31-01-2014
Offline Đăng nhập: 01-02-2016 - 14:06
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: Dùng đạo hàm để so sánh hàm số

21-06-2015 - 18:39

Bạn hiểu đơn giản rằng, nếu $f(t)$ đồng biến trên khoảng nào đó, mà $a \geqslant b$ thì $f(a) \geqslant f(b)$, vì $f'(x_0)=\lim_{x\rightarrow x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

Do đó, ở trường hợp trên, do $f(t)$ đồng biến với $t \geqslant 1$ nên

+) Nếu $x> y^4+1\Rightarrow f(x)>f(y^4+1)$, phương trình vô nghiệm

+) Nếu $x < y^4+1 \Rightarrow f(x)<f(y^4+1)$, phương trình vô nghiệm

Vậy $x=y^4+1$

Vậy khi f(t) nghịch biến thì x có bằng y$^{4}$+1 không?


Trong chủ đề: Tính tích phân $\int \frac{dx}{xln(x)}...

30-04-2015 - 16:44

$\int \frac{dx}{xln(x)}$

 

$\int \frac{ln(x)}{dx}$

a) $\frac{1}{x}=(lnx)' \Rightarrow \int \frac{(lnx)'}{lnx}dx=\int\frac{1}{lnx} d(lnx)=ln(lnx)+C$


Trong chủ đề: Tính công suất của cần cẩu

18-03-2015 - 15:52

Nếu bạn lấy g=10 m/s^2 thì kết quả sẽ ra 25 kW. Nếu lấy g=9,8 m/s^2 thì khác


Trong chủ đề: Tính công suất của cần cẩu

15-03-2015 - 16:57

a)A=F.s=m.g.s=10000.9,8.5=98000.5=490.000(J)=490 kJ

 

P=A/t=A/20=24500(W)=24,5 kW

 

b)P'=300.P.65%=4.777,5 kW

 

Bạn có thể dùng máy tính check lại, vì có công thức rồi


Trong chủ đề: Sách giáo khoa điện tử Vật Lý 10

11-02-2015 - 17:48

hay, mình cũng vừa mới thấy trên thuvienvatly