Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


ncong7

Đăng ký: 31-01-2014
Offline Đăng nhập: 01-02-2016 - 14:06
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tính các tích phân suy rộng (kiểm tra đại học):

01-01-2016 - 19:24

1)$I=\int_{0}^{e}\frac{dx}{x(\sqrt[4]{lnx})^{3}}dx$ (tích phân này có xác định không?)

2)$I=\int_{0}^{+\infty}\frac{arctanx}{(1+x^{2})^{\frac{3}{2}}}dx$ (câu này đáp án là 4, 1 hay $\frac{\pi}{2}$-1?)


Dùng đạo hàm để so sánh hàm số

21-06-2015 - 15:36

Xét phương trình: $\sqrt[]{x+1}+\sqrt[4]{x-1}=\sqrt{(y^{4}+1)+1}+\sqrt[4]{(y^{4}+1)-1}$

Đặt f(t)=$\sqrt{t+1}+\sqrt[4]{t-1}$

 

Tại sao f(t) đồng biến trên (1;$+\infty$) thì x=$y^{4}$+1

 

Nếu f(t) nghịch biến trên (1;$+\infty$) thì x so với $y^{4}$+1 là như thế nào?


Tính bằng phương pháp tích phân từng phần: $\int \frac{2x}...

30-04-2015 - 16:53

Tính bài này bằng phương pháp tính tích phân từng phần:

 

$\int \frac{2x}{\sqrt[3]{x^{2}+4}}dx$

 

Kết quả tính bằng phương pháp đổi biển số là:

 

=$\frac{2}{3}(x^{2}+4)^{\frac{2}{3}}+C$


Các câu hỏi vui vật lý.

15-03-2015 - 18:18

Trong dao động điều hòa có gốc tọa độ là vị trí cân bằng, véctơ gia tốc có chiều:

 

A. Luôn hướng vào gốc tọa độ

 

B. Luôn cùng chiều với véctơ vận tốc

 

C. Cả hai đều sai


Tính nguyên hàm: $\int \frac{lnx}{x}dx$

11-02-2015 - 17:08

Tính nguyên hàm: $\int \frac{lnx}{x}dx$