Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


miubig

Đăng ký: 03-02-2014
Offline Đăng nhập: 23-02-2014 - 20:41
-----

Chủ đề của tôi gửi

Tam giác ABC vuông cân tại A đường cao AH

22-02-2014 - 23:46

Tam giác ABC vuông cân tại A đường cao AH=$\sqrt{\frac{9}{2}}$cm

Tổng $BH^{2}+HC^{2}$=...?


Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH. Tính BC

22-02-2014 - 21:43

Tam giác ABC, vuông tại A, đương cao AH

Diện tích $ACH= 13,5cm^{2}$; 

Diện tích $ABH= 24cm^{2}$

Độ dài BC=...? :)  :)  :)  :)


Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH. Tính BH, CH

17-02-2014 - 20:07

Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH 

Biết $\frac{AB}{AC}= \frac{3}{7}$ và $AH= 42$cm

Tính độ dài BH, CH

Các anh chị giải giúp em bài này càng chi tiết càng tốt  :lol:   :lol:   :lol:   :lol:


Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH

17-02-2014 - 19:53

Cho tam giác ABC, vuông tại A, đường cao AH 

Biết $\frac{AB}{AC}= \frac{3}{7}$, Và AH= 42 cm

Tính độ dài BH, CH

Các anh chị giải giúp em bài này càng chi tiết càng tốt :lol:  :lol:  :lol:  :lol: