Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


LCcau

Đăng ký: 04-02-2014
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

Chủ đề của tôi gửi

$$\sqrt{2}(a^2+b^2+c^2)\leq a^2b+b^2c+c^2a+2\sqrt...

15-07-2014 - 09:31

Cho $a,b,c\in \left [ 0;\sqrt{2} \right ]$ CMR:

 

$$\sqrt{2}(a^2+b^2+c^2)\leq a^2b+b^2c+c^2a+2\sqrt{2}$$

Cho a, b, c là 3 số thực dương thỏa mãn $a+b+c=\sqrt{a}+\sqrt...

04-02-2014 - 22:40

Cho a, b, c là 3 số thực dương thỏa mãn $a+b+c=\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}=2$

Chứng minh rằng:

$\frac{\sqrt{a}}{1+a}+\frac{\sqrt{b}}{1+b}+\frac{\sqrt{c}}{1+c}=\frac{2}{\sqrt{(1+a)(1+b)(1+c)}}$