Đến nội dung


Chú ý

Nếu các bạn đăng kí thành viên mà không nhận được email kích hoạt thì hãy kiểm tra thùng thư rác (spam). Nếu không biết cách truy cập vào thùng thư rác thì các bạn chịu khó Google hoặc đăng câu hỏi vào mục Hướng dẫn - Trợ giúp để thành viên khác có thể hỗ trợ.


quoctuan12a

Đăng ký: 05-02-2014
Offline Đăng nhập: 29-09-2015 - 18:59
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $\sqrt[3]{2x+4}-\sqrt[3]{2x-1}=\sqrt[3]{5}$

04-10-2014 - 11:00

Bài 16 :
Giải HPT : $\left\{\begin{matrix} \sqrt{\frac{20y}{x}}= \sqrt{x+y}+\sqrt{x-y}\\ \sqrt{\frac{16x}{5y}}= \sqrt{x+y}-\sqrt{x-y} \end{matrix}\right.$
 

 

Lời giải

Điều kiện: $x + y \ge 0,x - y \ge 0,xy > 0$

 

Ta có biến đổi hệ như sau:

 
$$\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\sqrt {\frac{{20y}}{x}}  = \sqrt {x + y}  + \sqrt {x - y} }\\
{\sqrt {\frac{{16x}}{{5y}}}  = \sqrt {x + y}  - \sqrt {x - y} }
\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\sqrt {\frac{{20y}}{x}}  + \sqrt {\frac{{16x}}{{5y}}}  = 2\sqrt {x + y} \\
\sqrt {\frac{{20y}}{x}}  - \sqrt {\frac{{16x}}{{5y}}}  = 2\sqrt {x - y} 
\end{array} \right$$
 
$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{20y}}{x} + \frac{{16x}}{{5y}} + 16 = 4\left( {x + y} \right)\\
\frac{{20y}}{x} + \frac{{16x}}{{5y}} - 16 = 4\left( {x - y} \right)
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{\frac{{20y}}{x} + \frac{{16x}}{{5y}} + 16 = 4\left( {x + y} \right)}\\
{y = 4}
\end{array}} \right.$$
 
$$ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{80}}{x} + \frac{{16x}}{{20}} = 4x\\
y = 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{80}}{x} = \frac{{16x}}{5}\\
y = 4
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{x =  \pm 5}\\
{y = 4}
\end{array}} \right.$$
 
 
 
 
Thử lại ta có nghiệm của hệ phương trình đã cho là: $\left( {x;y} \right) = \left( {5;4} \right)$